Complexgewijze huisvesting internationale werknemers

Om Vlissingen aantrekkelijk te maken om te wonen, werken en recreëren voor (inter)nationale werknemers is in 2019 de 'Visie op de huisvesting van internationale werknemers' opgesteld. Vervolgens heeft de gemeente aan verschillende ondernemers gevraagd een plan te maken, om huisvesting voor (inter)nationale werknemers te realiseren.
De gemeente heeft 3 ondernemers geselecteerd, die hun plannen samen met de omwonenden mogen uitwerken. De contactgegevens van deze ondernemers vind u op de bijgevoegde pagina 'Initiatiefnemers'.