Besluit complexgewijze huisvesting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2020 besloten om medewerking te verlenen aan 3 initiatieven voor complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers. Dit betreft de volgende initiatieven.

  1. 216 eenheden aan Uitzicht Souburg B.V. voor het initiatief Uitzicht Souburg;
  2. 350 eenheden aan Alliantie Delfaerde voor het initiatief voor complexgewijze huisvesting op Baskensburg;
  3. 434 eenheden aan Buitenplaats Zuidbeek B.V. / Homeflex voor het initiatief Zuidbeek.

Toelichting op het besluit

Om te komen tot het besluit van 15 september 2020, heeft het college van burgemeester en wethouders in januari 2020 besloten om ondernemers uit te nodigen om plannen in te dienen voor complexgewijze huisvesting van (inter)nationale werknemers. Het doel was om in totaal 1.000 personen te kunnen huisvesten. 

Plannen

3 ondernemers hebben een correct en volledig plan ingediend. Deze plannen zijn vervolgens beoordeeld aan de beleidsregels en er heeft een voorselectie plaatsgevonden. Op basis van de voorselectie, heeft het college de volgende rangorde vastgesteld voor de 3 initiatieven.

#1 Uitzicht Souburg B.V. voor het initiatief Uitzicht Souburg;
#1 Alliantie Delfaerde voor het initiatief voor complexgewijze huisvesting op Baskensburg;
#3 Buitenplaats Zuidbeek B.V. / Homeflex voor het initiatief Zuidbeek.

Eenheden

Op basis van de vastgestelde rangorde zijn vervolgens de 1.000 eenheden toegekend.

  • 216 eenheden aan Uitzicht Souburg b.v.;
  • 350 aan Alliantie Delfaerde;
  • 434 aan Buitenplaats Zuidbeek B.V.

De 3 ondernemers mogen in de komende periode een vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, een bouwvergunning en een exploitatievergunning voorbereiden.

Extra voorwaarden buitenplaats Zuidbeek

Bij het initiatief voor de buitenplaats Zuidbeek, zijn 2 extra voorwaarden opgenomen. Dit betreft:

  1. Onderzoeken van de landschappelijke inpassing;
  2. Motivering van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Voor het initiatief van de Alliantie Delfaerde heeft het college besloten om versneld een visie op te stellen voor de functionele invulling van Baskensburg.