Aanvraag Jeugdwet - stappenplan

U wilt ondersteuning aanvragen via de Jeugdwet. De gemeente Vlissingen hanteert hiervoor het volgende stappenplan.

Voordat u een Jeugdwet-aanvraag doet

Voordat u een aanvraag doet voor ondersteuning via de Jeugdwet, moet u kunnen aantonen dat er geen andere oplossing is dan ondersteuning via de Jeugdwet.

Stap 1: Advies aanvragen

U wilt advies inwinnen of het mogelijk is om ondersteuning via de Jeugdwet aan te vragen.

Stap 2: Jeugdwet-onderzoek

We zijn wettelijk verplicht de persoonlijke situatie van de jeugdige en (vaak ook) het gezin te onderzoeken.

Stap 3: Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan wordt uw aanvraag beschreven. Dit plan schrijft u zelf, of samen met ons.

Stap 4: Besluit over uw aanvraag

Uw aanvraag wordt onderzocht (stap 2) en beschreven (stap 3). Daarna nemen wij een formeel besluit.

Stap 5: Jeugdhulp wordt ingezet

Is uw aanvraag om ondersteuning goedgekeurd? Dan ontvangt u jeugdhulp via een zorgaanbieder.

Stap 6: Evaluatie van ondersteuning Jeugdhulp

Wij beoordelen regelmatig de ondersteuning die u op basis van de Jeugdwet ontvangt.