We onderzoeken en beoordelen of ondersteuning vanuit de Jeugdwet noodzakelijk is. Dit noemen we ook wel het Jeugdwet-onderzoek.

Persoonlijk gesprek

Het onderzoek naar de persoonlijke situatie van het kind is wettelijk verplicht. We voeren dan een persoonlijk gesprek met de wettelijke vertegenwoordiger(s). Soms is het kind of de jongere hierbij aanwezig.
Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats, of op één van onze locaties. We maken hiervoor een afspraak. In het persoonlijk gesprek bespreken we de ondersteuningsvraag. Na afloop maakt onze medewerker een verslag hiervan.

Crisissituatie

Is er sprake van een crisissituatie? Bijvoorbeeld dat het kind of de jongere onveilig is? Dan is er geen tijd voor onderzoek. De gemeente moet dan binnen 24 tot 48 uur hulp bieden. De gemeente regelt dan begeleiding thuis of opvang elders. De gemeente start dan ook meteen het onderzoek naar de persoonlijke situatie.

Gespreksonderwerpen tijdens het Jeugdwet-onderzoek

Tijdens het gesprek bespreken we waar het kind of de jongere hulp bij nodig heeft. Ook vragen wat u zelf kunt organiseren aan hulp.
We bespreken onderstaande onderdelen van uw leven met u, dit noemen we 'levensgebieden'.

 • Dagbesteding: welke activiteiten doet het kind elke dag?
 • Gezondheid lichamelijk: is er een ziekte of een lichamelijke beperking?
 • Gezondheid psychisch: we vragen naar de psychische/geestelijke gezondheid?
 • Huiselijke relaties: dit zijn mensen die bij het kind/de jongere in huis wonen. Hoe zijn de onderlinge relaties?
 • Huisvesting: we spreken over uw woonomgeving?
 • Justitie: is het kind of de jongere in contact geweest met politie of justitie?
 • Maatschappelijke participatie: is het kind of de jongere betrokken bij de buurt of wijk?
 • Sociaal netwerk: heeft het kind goede vriendschappen en andere sociale contacten?
 • Verslaving: is er sprake van verslaving?

Doelstellingen

We maken afspraken over de doelen die we willen bereiken met de ondersteuning.

 1. Wat is er nodig om uw doelen te behalen?
 2. Welke acties kunt u zelf uitvoeren?
 3. Welke hulpbronnen heeft u nodig om de gestelde doelen te behalen? Een voorbeeld van een hulpbron is een familielid of een zorgaanbieder
 4. Binnen welke tijdsplanning willen we deze doelen behalen?

Hoe kan het sociale netwerk u ondersteunen?

De ondersteuning via de Wmo is aanvullend op wat u zelf nog kunt. Daarnaast vragen we op welke manier uw sociale netwerk hulp en ondersteuning kan bieden.
Het kan zijn dat we inschatten dat er meer ondersteuning via het sociale netwerk mogelijk is, dan u zelf inschat. Soms plannen we dan een Familienetwerkberaad in. We vragen mensen die veel voor u betekenen bij elkaar in één overleg (beraad). Met elkaar bedenken we oplossingen voor uw hulpvraag. Soms is er meer mogelijk dan u zelf denkt.

Neem iemand mee naar het gesprek

Vindt u het lastig om een gesprek te voeren? U mag altijd iemand vragen om hierbij aanwezig te zijn. Een familielid of een kennis.
Heeft u niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Dan kunt u ook een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij helpen u ook bij de voorbereiding van het gesprek. Een cliëntondersteuner mag ook tijdens het gesprek aanwezig zijn.

De volgende stap (stap 3)

Na het persoonlijk gesprek maakt de medewerker hiervan een verslag. We noemen dit ook wel het Ondersteuningsplan.

Stap 3: Ondersteuningsplan