Cliëntondersteuning Jeugd

Vraagt u ondersteuning aan via de Jeugdwet? Dan onderzoeken we uw persoonlijke situatie.
Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw familie of sociale netwerk vragen hierbij aanwezig te zijn. U kunt ook gebruik maken van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is hetzelfde als een vertrouwenspersoon. U kunt gratis advies vragen. Bijvoorbeeld als u vragen of klachten heeft over de aangeboden jeugdhulp via de gemeente.

Zorgbelang Zeeland/Brabant

U kunt voor ondersteuning terecht bij de organisatie Zorgbelang Zeeland/Brabant. Dit is een onafhankelijk adviespunt voor vragen over jeugdhulp. De vertrouwenspersonen zijn er voor kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers. Een jeugdige kan ook advies aanvragen zonder dat de ouders hierbij betrokken zijn.

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner?

De onafhankelijke cliëntondersteuner/vertrouwenspersoon:

 • beantwoordt vragen over jeugdhulp;
 • geeft advies over de aangeboden jeugdhulp;
 • voert vertrouwelijke gesprekken;
 • ondersteunt of bemiddelt bij klachten.

Werkwijze van de vertrouwenspersoon

Samen met u probeert de vertrouwenspersoon de problemen die er zijn rondom de hulpverlening op te lossen. Zo kunnen klachten en juridische procedures worden voorkomen.

 • De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met de informatie die u geeft;
 • Zij handelen alleen met uw medeweten en toestemming;
 • Zij geven geen oordeel over de geboden hulp.

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg

De professionals van Zorgbelang Zeeland/Brabant zijn aangesloten bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is de landelijke organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp, kan ondersteuning van een vertrouwenspersoon krijgen.

 • De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en zelfstandig;
 • Zij zijn niet verbonden aan jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Contact

 • Is het de eerste keer dat u advies wil vragen aan een onafhankelijk cliëntondersteuner? Neem dan contact op met het AKJ;
 • Als er eerder contact is geweest met een vertrouwenspersoon via Zorgbelang Zeeland/Brabant, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze persoon.