Stap 1: Advies aanvragen Jeugdwet

U wilt advies aanvragen of het mogelijk is om ondersteuning te krijgen vanuit de gemeente. U kunt telefonisch advies aanvragen of per e-mail. Ook kunt u persoonlijk langskomen op het stadhuis in Vlissingen. Zie de pagina Contact voor openingstijden.

Advies aanvragen: het eerste contact

U kunt advies aanvragen voor uzelf of voor iemand in uw omgeving. Dit kan een familielid zijn, maar ook een buurman of vriend. Vertel duidelijk welke zorgen of problemen er zijn. We luisteren naar uw verhaal. Vaak stellen we extra vragen zoals bijvoorbeeld:

 • Waarvoor is hulp nodig? Wat kunt u zelf nog?
 • Loopt u vast op meerdere gebieden in het leven?
 • Wat heeft u al gedaan om hulp te organiseren?
 • Is er sprake van een crisissituatie?
 • Welke mensen zijn belangrijk in uw leven?
 • Wie kunnen er helpen en steunen? Familie, kennissen, vrienden?
 • Krijgt u hulp van hulpverleners van andere organisaties?

Wat heeft u nodig voor het eerste adviesgesprek?

Neemt u telefonisch contact op?

Bel naar telefoonnummer (0118) 48 70 10. Enkele tips om u voor te bereiden:

 • Zoek vooraf uw burgerservicenummer (BSN) op. Dit nummer staat op uw identiteitsbewijs of rijbewijs. Houd dit nummer bij de hand;
 • We hebben een telefoonnummer nodig, waarop we u kunnen terugbellen. Kent u dit niet uit het hoofd? Schrijf het op een briefje;
 • Welke hulpvraag heeft u? Leg dit duidelijk uit.

Stuurt u een e-mail?

Mail naar wmojeugd@vlissingen.nl. Enkele tips om u voor te bereiden:

 • Schrijf uw hulpvraag duidelijk op;
 • Vermeld daarbij uw naam, burgerservicenummer (BSN) en telefoonnummer. Dan bellen we u terug.

Organisaties

Is de gemeente het juiste loket voor uw hulpvraag? Dat proberen we zo snel mogelijk duidelijk te krijgen. Het kan ook zijn dat we geen vervolgafspraak met u maken, maar u adviseren om contact op te nemen met een andere organisatie.

Wanneer adviseren wij u een andere route?

Als uit het eerste adviesgesprek blijkt dat:

 • U eerst samen met uw sociale netwerk moet komen tot een oplossing voor uw hulpvraag;
 • U goed geholpen kunt worden door een organisatie op Walcheren. U krijgt ook dan hulp van een professionele hulpverlener. Deze hulp is gratis en kan gegeven worden zonder gemeentelijke beschikking. U krijgt een advies met welke organisatie u het beste kan helpen;
 • Uw vraag valt onder een andere wet dan de Jeugdwet of de Wmo. U wordt doorverwezen naar de organisatie die aansluit bij uw hulpvraag. Zie de volgende alinea 'Zorgwetten in Nederland'.

Zorgwetten in Nederland

Onze medewerkers zijn een wegwijzer voor u. Er zijn in Nederland verschillende wetten om de zorg te organiseren.
De gemeente is verantwoordelijk voor 2 zorgwetten: de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms valt een hulpvraag onder een andere wet. We vertellen u waar u dan terecht kunt.

De volgende stap (stap 2)

Blijkt uit het adviesgesprek dat u mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning via de Jeugdwet? Dan maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek vindt meestal bij u thuis plaats.
Met dit persoonlijke gesprek start het Jeugdwet-onderzoek. Hoe dit gaat, leest u in de volgende stap.

Stap 2: Jeugdwet-onderzoek