Stap 4: Besluit over uw aanvraag Jeugdwet

Uw aanvraag start als u het ondersteuningsplan ondertekent (stap 3) en aan de gemeente Vlissingen retour stuurt. Dit ondertekende document is de officiële aanvraag voor ondersteuning via de Jeugdwet.

Aanvullend onderzoek

Soms is één gesprek niet genoeg en is er aanvullend onderzoek nodig. Het kan zijn dat we een extra gesprek met u voeren of dat we met anderen in uw omgeving willen spreken. Bijvoorbeeld met school of met een hulpverleningsinstantie waar u al contact mee hebt.
Wij nemen alleen contact op met anderen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Als er problemen zijn rondom uw veiligheid of als er sprake is van diverse en/of zwaardere problematiek, schakelen we soms meerdere organisaties in om hulp te bieden. Ook daarover wordt u geïnformeerd.

Het besluit

Het onderzoek moet uitwijzen of u daadwerkelijk ondersteuning krijgt via de Jeugdwet. We beoordelen uw aanvraag binnen de duur van 6-8 weken. Daarna krijgt u een officiële brief van de gemeente met het besluit. Dit heet een beschikking. In de beschikkingsbrief staat of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen.

Wat staat er in de beschikkingsbrief?

Veel mensen vinden de taal in de beschikkingsbrief moeilijk. De gemeente is wettelijk verplicht om deze termen te gebruiken in de beschikking. In deze paragraaf proberen we zo goed mogelijk uit te leggen wat de verschillende termen betekenen.

 • Besluit.
  In de brief staat het besluit. Dit is de beslissing of uw aanvraag is toegewezen of niet;
 • Toekenning.
  Uw aanvraag is goedgekeurd. Dit betekent dat u ondersteuning krijgt. De ondersteuning via de Jeugdwet komt overeen met uw ondersteuningsplan;
 • Afwijzing.
  Uw aanvraag is afgewezen. Dit betekent dat u geen ondersteuning krijgt via de Jeugdwet;
 • Besluit over de voorziening.
  In het besluit staat beschreven welke ondersteuning u krijgt. Dit heet een voorziening. Dit is meestal al vooraf met u besproken tijdens het persoonlijk gesprek;
 • Motivering.
  De gemeente heeft onderzocht of uw vraag past binnen de wettelijke kaders van de Jeugdwet. Met andere woorden: of uw aanvraag voldoet aan de wet. Dit blijkt uit het Jeugdwet-onderzoek (het persoonlijke gesprek, stap 2) en het ondersteuningsplan (stap 3);
 • Bezwaar.
  U kunt bezwaar maken tegen het besluit;
 • Evaluatiemoment.
  In de beschikking staat voor welke periode u ondersteuning ontvangt. U ziet in de beschikking een einddatum.
  Soms kan de ondersteuning niet stopgezet worden, er wordt dan een evaluatie met u ingepland. Uit de evaluatie moet blijken of de ondersteuning nog nodig is en verlengd (of bijgesteld) moet worden.

Is uw aanvraag afgewezen?

Als u geen ondersteuning krijgt via de Jeugdwet, betekent het niet dat er helemaal geen hulp voor u beschikbaar is. Wij hebben beoordeeld dat u op andere manieren een oplossing kunt vinden voor uw hulpvraag. U kunt bijvoorbeeld via diverse organisaties op Walcheren gratis advies en hulp aanvragen.

Contact

Heeft u vragen over het besluit? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0118) 48 70 10 of e-mail wmojeugd@vlissingen.nl.

De volgende stap (stap 5)

Wanneer uw aanvraag is goedgekeurd, dan wordt daarna het contact gelegd met een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente.

Stap 5: Jeugdhulp wordt ingezet