Stap 5: Jeugdhulp wordt ingezet

U heeft een beschikkingsbrief ontvangen waarin staat dat u een Jeugdwet-voorziening krijgt. Hoe gaat het dan verder? Vanaf dan mag u een zorgaanbieder inschakelen voor ondersteuning.

U kiest een zorgaanbieder

Krijgt u een beschikkingsbrief, dan is uw aanvraag voor ondersteuning akkoord. Met uw contactpersoon overlegt u welke zorgaanbieder het beste past bij uw ondersteuningsvraag. Of over het best passende hulpmiddel in uw situatie. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder of leverancier een contract heeft met de gemeente.
Is de keuze voor zorgaanbieder of leverancier gemaakt? Dan geeft de gemeente een zorgopdracht aan een zorgaanbieder.

Hoe wordt de zorg betaald?

De zorgaanbieder mag alleen de zorg verlenen zoals dit staat beschreven in uw ondersteuningsplan. De zorgaanbieder stuurt de facturen naar de gemeente. Die handelt dit verder voor u af.
Lees meer over Financiering Jeugdwet.

Wijzigingen in uw situatie

Brengt u ons op de hoogte als uw situatie wijzigt en dit invloed heeft op uw hulpmiddel of ondersteuning? Indien nodig passen we uw ondersteuningsplan hierop aan.

De volgende stap (stap 6)

De ondersteuning wordt regelmatig geëvalueerd. In de beschikkingsbrief leest u om de hoeveel maanden wij samen met u evalueren.

Stap 6: Evaluatie jeugdhulp