Financiering Jeugdwet

Op deze pagina leest u meer over hoe de Jeugdwet wordt gefinancierd. Moet u zelf een eigen bijdrage betalen voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Wie betaalt de zorgaanbieder? Hoe werkt een Persoonsgebonden budget (pgb)?

Hoe wordt de zorgaanbieder betaald?

Krijgt u ondersteuning? Dit staat in uw ondersteuningsplan en in de beschikking van de gemeente. Hierin staat precies welke hulp of hulpmiddel u krijgt. Vervolgens nemen we contact op met een zorgaanbieder.
Hoe wordt deze zorgaanbieder betaald? Dat kan op 2 manieren.

  1. Via Zorg in Natura (ZIN);
  2. Via het Persoonsgebonden budget (pgb).

U hoeft zelf geen eigen bijdrage te betalen voor ondersteuning via de Jeugdwet.

Het verschil tussen ZIN en PGB

Zorg in Natura (ZIN)

De financiële afhandeling van de hulpvraag wordt meestal via ZIN geregeld. De gemeente sluit contracten af met zorgaanbieders. Ook maakt de gemeente afspraken over de zorg en de kwaliteit.
Uit deze lijst van zorgaanbieders kunt u een zorgaanbieder kiezen die bij u past.
Kiest u voor ZIN dan heeft u zelf geen omkijken naar de afhandeling van de facturen van de zorgaanbieder. Dit verloopt via de gemeente. De zorgaanbieder stuurt de factuur voor de geboden hulp naar de gemeente en de gemeente betaalt de factuur voor u. Voordeel: u hoeft zelf geen administratie bij te houden.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Kiest u voor een pgb, dan koopt u zelf zorg in. De zorg die wordt ingekocht moet kloppen met het Ondersteuningsplan. U bent zelf budgethouder. Dat betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de financiële en administratieve afhandeling van de zorg. De budgethouder dient dan ook kundig te zijn met het beheren van budgetten. Dit wordt ook wel 'budgetvaardig' genoemd.
Uw vaardigheden worden met u besproken in een persoonlijk gesprek met een klantondersteuner.
Lees meer over het pgb.

Gemeentelijk budget voor jeugdhulp

Gemeenten in Nederland krijgen een budget van de Rijksoverheid om de Jeugdwet uit te voeren. Dit landelijke bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. Worden er meer aanvragen voor hulp gedaan? Dan betekent het niet dat er meer geld vanuit de Rijksoverheid naar uw gemeente gaat.
Het budget moet goed worden besteed, voor mensen die echt deze zorg nodig hebben. Daarom doen wij zorgvuldig onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Dit is wettelijk verplicht. Het onderzoek moet aantonen dat de ondersteuning via de Jeugdwet de enige oplossing is voor uw hulpvraag.
Lees meer over het aanvragen van ondersteuning vanuit de Jeugdwet.