Persoonsgebonden budget, achtergrondinformatie

Kiest u voor een Persoongebonden budget (pgb), dan koopt u zelf zorg in. U bent dan zelf budgethouder. Dat betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de aansturing van de zorgaanbieder en de financiële en administratieve afhandeling van de zorg.

Over welke vaardigheden moet een budgethouder beschikken?

De budgethouder dient kundig te zijn met het beheren van budgetten. Dit wordt ook wel 'budgetvaardig' genoemd. Maar een budgethouder moet niet alleen goed het budget kunnen beheren, het is meer dan dat. Veel mensen realiseren zich dat niet, maar u gaat een arbeidsovereenkomst aan met een zorgaanbieder. U dient bijvoorbeeld digitale formulieren in te vullen, Zorgovereenkomst(en) op te stellen en een administratie bij te houden.
Uw vaardigheden worden met u besproken in een persoonlijk gesprek met een klantondersteuner.

10 punten pgb vaardigheid

Bent u vaardig om een pgb te beheren? Dan kunt u deze 10 punten positief beantwoorden.

 1. U overziet uw eigen situatie;
 2. U bent op de hoogte van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb;
 3. U bent in staat om een pgb-administratie bij te houden;
 4. U moet uit uzelf en zelfverzekerd kunnen communiceren met andere partijen;
 5. U bent in staat om zelfstandig te handelen en met een zorgverlener te kiezen;
 6. U bent in staat om afspraken te maken en vast te leggen;
 7. U kunt beoordelen of de geleverde zorg kwalitatief goed is;
 8. U kunt de inzet van zorgverleners coördineren;
 9. U bent in staat om als werkgever of opdrachtgever zorgverleners aan te sturen;
 10. U heeft voldoende juridische kennis over het opdrachtgeverschap of weet deze kennis te vinden.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Sociale Verzekeringsbank

Lees meer over het pgb op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Daardoor krijgt u een goed beeld of het zelfstandig beheren van een pgb bij u past.

Pgb vastgelegd in een Ondersteuningsplan

Als uit het gesprek met een klantondersteuner blijkt dat u kundig bent om zelfstandig een pgb te beheren, dan wordt er in het Ondersteuningsplan extra aandacht aan besteed.
In dit plan maakt de aanvrager concreet welke zorg hij/zij zou willen inkopen met het budget. Verder staat beschreven op welke manier de ondersteuning bijdraagt aan de participatie en zelfredzaamheid. Ook moet worden beschreven hoe de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd. Dat wil zeggen: bij wie wil de aanvrager de zorg/ondersteuning inkopen? Voldoet deze zorgaanbieder aan de gestelde criteria van de gemeente?

Hoe wordt het pgb financieel beheerd?

U bent zelf budgethouder, of iemand die u vertegenwoordigt.

 • De budgethouder ontvangt het bedrag voor het pgb niet rechtstreeks op de eigen rekening;
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert het pgb. De budgethouder stuurt een factuur van de zorgverlener naar de SVB. Vervolgens betaalt de SVB het bedrag aan de zorgverlener uit. U logt daarvoor in via het portaal op de website van de SVB.

De financiële regels voor de pgb-budgethouder

Uw Persoonsgebonden budget (pgb) is alleen bedoeld om zorg in te kopen. Waar mag u het pgb niet voor gebruiken?

 • Reiskosten.
  Eventuele reiskosten van uw zorgverlener mogen niet uit het pgb betaald worden;
 • Feestdagenuitkering.
  U mag het pgb niet gebruiken om een feestdagenuitkering aan uw hulpverlener te betalen;
 • Bemiddeling.
  Misschien maakt u gebruik van een bemiddelingskantoor. U mag die bemiddelingskosten niet uit het pgb betalen;
 • Administratiekosten en andere indirecte kosten.
  De administratiekosten en andere indirecte kosten van uw zorgverlener mag u niet uit het pgb betalen.

Financiële afhandeling via Zorg In Natura (ZIN)

De meest gekozen vorm van financiering van ondersteuning is via Zorg In Natura (ZIN). De financiële afhandeling van de facturen verloopt dan volledig via de gemeente. Hierdoor hoeft u geen administratie bij te houden.