Stap 6: Evaluatie jeugdhulp

Tijdens de periode dat u ondersteuning krijgt via de Jeugdwet, wordt de ondersteuning regelmatig geëvalueerd. In de beschikking leest u om de hoeveel maanden wij evalueren. Wij maken een afspraak voor deze evaluatie.

Heeft uw beschikking een einddatum?

Staat in uw beschikking vermeld op welke datum de ondersteuning wordt beëindigd? Dan stopt de hulp/ondersteuning die u ontvangt. Houd u deze datum goed in de gaten.

Langer ondersteuning nodig?

Heeft u nog langer ondersteuning nodig? Neem dan tijdig contact met ons op. Bijvoorbeeld 2 maanden voorafgaand aan de einddatum. We kunnen dan een evaluatie met u inplannen.
Als langere ondersteuning inderdaad noodzakelijk is, wordt uw ondersteuningsplan hierop aangepast en ontvangt u een nieuwe beschikking.

Wat wordt er besproken tijdens de evaluatie?

We pakken opnieuw uw ondersteuningsplan erbij. Dit vormt de leidraad voor het gesprek.

  • Hoe gaat het nu met u?
  • Hoe heeft u de ondersteuning die u heeft ontvangen ervaren?
  • Zijn de doelen behaald?
  • Is de zorg die u heeft gehad nog noodzakelijk?
  • Zijn er andere manieren om de ondersteuning te organiseren?

Voorbereiding voor het evaluatiegesprek

Zorg dat u het ondersteuningsplan hebt doorgelezen voordat u de afspraak heeft. Probeer de vragen bij de vorige alinea 'Wat wordt er besproken tijdens de evaluatie?', zo goed mogelijk te beantwoorden.
U kunt de voorbereiding ook samen doen met iemand uit uit uw omgeving. Bijvoorbeeld een familielid of iemand uit het sociale netwerk. Ook is het mogelijk om de hulp in te schakelen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Uitkomst evaluatie

De uitkomsten van het evaluatiegesprek kunnen als volgt zijn.

  • De ondersteuning wordt beëindigd;
  • De ondersteuning wordt aangepast;
  • De ondersteuning wordt ongewijzigd doorgezet;
  • De ondersteuning wordt gewijzigd in een andere vorm van ondersteuning. Bijvoorbeeld via de Wet Langdurige Zorg. Lees meer over zorgwetten in Nederland.