Meedoen in de maatschappij

Het gevoel van eenzaamheid of zelfs gepest worden, is niet alleen voor kinderen. Ook volwassenen kunnen hier last van hebben. Vanuit het idee dat iemand er niet bij hoort, trekken zij zich terug uit het sociale leven. Soms verdwijnen mensen in een isolement. Meedoen in de maatschappij kan ook lastig zijn als er een lichamelijke of verstandelijke beperking is.

Vastlopen in het leven

Heeft u goede relaties? Contact met familie of vrienden? Wanneer het leven goed gaat op het gebied van gezondheid, relaties, werk, hobby's en financiën, dan kunt u tevreden zijn.
Natuurlijk gaat niet altijd alles goed. Dat overkomt iedereen wel. Maar op het moment dat iemand op meerdere gebieden in het dagelijks leven vastloopt... wat dan? Is er dan familie die naast u staat? Een sociaal netwerk dat u helpt? Er zijn mensen die er helemaal alleen voor staan. De gemeente kan dan ondersteuning bieden.

Doel van de Wmo en de Jeugdwet

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld zodat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Vanuit zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld langer thuis wonen voor ouderen. Of hulpmiddelen voor kinderen en jongeren die vanwege een lichamelijke beperking niet mee kunnen doen. De Wmo vult aan, waar uw eigen oplossingen tekort schieten.

Jeugdwet

De Jeugdwet is bedoeld voor hulpverlening aan kinderen en jongeren die om welke reden dan ook niet goed mee kunnen doen op school of thuis. Denk bijvoorbeeld aan een leerachterstand, gedragsproblemen of vanwege psychische klachten. Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning? Daar gaat een persoonlijk onderzoek aan vooraf.

Bent u benieuwd wat de gemeente voor u kan doen?

We gaan met u persoonlijk in gesprek

U heeft een hulpvraag en wij bespreken welke oplossing het beste is voor u. Misschien wordt u het beste geholpen via de Jeugdwet of de Wmo. Het kan ook zijn dat we tijdens het gesprek een andere oplossing vinden. Een eigen oplossing. Of via uw familie of sociale netwerk. Daarnaast zijn er ook organisaties die hulp bieden. Deze hulp is er voor iedereen. Bovendien is deze hulp kosteloos. We verwijzen u dan naar een andere organisatie.
De gemeente helpt u als u geen andere mogelijkheden heeft om uw hulpvraag op te lossen. 

Regelen ondersteuning

Voorbeeld: Bart (45 jaar) leeft in een sociaal isolement

Bart is 45 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Hij heeft een tijdje gewerkt via het werkleerbedrijf van Orionis. Maar dit ging niet. Hij zit daardoor thuis met een uitkering. Hij leeft vooral 's nachts en slaapt overdag. Hierdoor komt Bart nog meer in een sociaal isolement.
Zijn zussen zijn bezorgd om hem. Daarom vraagt één van hen een Wmo adviesgesprek aan. Kan de gemeente hem helpen?

Persoonlijk gesprek

Tijdens het persoonlijke gesprek komen we tot de conclusie dat Bart een zinvolle besteding van dag nodig heeft. Bart vindt dat hij gefaald heeft, omdat regulier begeleid werken bij Orionis hem niet is gelukt.
Maar na wat praten, krijgt hij er zin in om te starten met dagbesteding bij een zorgboerderij in de buurt. Bart heeft weer een doel in zijn leven. Hij verbetert zijn sociale vaardigheden en leert sleutelen aan landbouwmachines. Hij heeft er veel plezier in.

Minder dagbesteding nodig

Na een jaar evalueren we met Bart. Het gaat goed met hem. Ook vertelt hij dat hij helpt als vrijwilliger bij het Repair Café. Hier kan iedereen kapotte apparaten laten maken, tegen een kleine vergoeding. Het is bovendien een sociaal ontmoetingspunt.
Dit vrijwilligerswerk bevalt heel erg goed, maar hij heeft er niet zoveel tijd voor. Zijn vraag is of hij de dagbesteding bij de zorgboerderij kan terugbrengen naar 2 dagen. We passen daarop zijn ondersteuningsplan aan. Met behoud van uitkering werkt Bart de andere dagen als vrijwilliger bij het Repair Café.
Lees meer over hoe u een aanvraag doet voor de Wmo.

Dit voorbeeld is echt gebeurd. De omschrijving is aangepast zodat deze situatie niet te herleiden is.