Ondersteuning bij opvoeding

Heeft u moeite met opvoeding van uw kinderen? Soms krijgen kinderen en eventueel de ouders of verzorgers ondersteuning bij gedragsproblematiek bij het kind. Ook kunnen er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld omdat er bij de geboorte of tijdens het opgroeien ontwikkelingsproblemen ontstaan. We denken met u mee welke ondersteuning hierin geboden kan worden.

Ontwikkeling van baby's en jonge kinderen

Heeft u zorgen rondom de ontwikkeling van uw jonge kind? Veelal worden deze problemen besproken op het consultatiebureau. Lijkt het dat de ontwikkeling van een kind achter gaat lopen vanwege verschillende oorzaken? Dan werken wij samen in een team met de GGD en huisartsen, fysiotherapeuten, kinderartsen en eventueel andere medische expertise. Samen geven we een visie welke hulp het beste passend is. We noemen dit Integrale Vroeghulp (IVH).

Integrale Vroeghulp

IVH richt zich op baby's en jonge kinderen die zich anders ontwikkelen dan andere kinderen en waar complexe problematiek speelt. Bijvoorbeeld een vermoeden van ontwikkelingsproblematiek of gedragsproblematiek. Dit kan ontstaan vanuit een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of een stoornis in het autistisch spectrum.

Zorgen over kinderen en jongeren

Het kan heel goed dat op latere leeftijd vragen ontstaan over de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld wanneer ze naar de basisschool gaan of in de tienerleeftijd. Het kan zijn dat de ontwikkeling van de motoriek achterblijft of dat leren moeizaam gaat. Ook kunnen er zorgen zijn op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Via de Jeugdwet is het ook mogelijk om zorgondersteuning op school te krijgen. Dit is voor kinderen met een beperking die naar het regulier of speciaal onderwijs gaan, waarbij de leerkracht extra ondersteuning nodig heeft in de dagelijkse zorg van het kind. Weet u niet goed welke hulp passend is? Wij denken met u mee.

Gedragsproblemen bij kinderen

Niet alleen de ontwikkeling van kinderen kan zorgen geven, ook bij het opvoeden zelf hebben ouders soms ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn rondom het gedrag of rondom de sociaal emotionele ontwikkeling.
Wanneer u als ouder niet meer weet hoe u verder moet, neem dan contact op. Soms wordt vanuit schaamte te lang gewacht met hulp in te schakelen. Met als gevolg dat de problemen groter worden. Daardoor raken ouders of verzorgers mogelijk zelf overbelast. Trek daarom tijdig aan de bel, zodat u goed geholpen kunt worden. De hulp kan zich op het kind richten, op het gezin of op de ouders of verzorgers.

Onmacht vanuit de ouders

We helpen ouders/verzorgers die vanwege eigen onmacht hulp nodig hebben bij het opvoeden van kinderen. Een ander veel voorkomende hulpvraag is ondersteuning na een scheiding. Als ouders scheiden kan er veel spanning ontstaan in het gezin. Het kan helpend zijn om dan hulp van anderen in te schakelen. Dit kan via uw sociale netwerk, via organisaties zoals de kerk of maatschappelijk werk of via de Wmo.

Hulp via organisaties

Onze medewerkers wijzen u de weg naar de hulp die het best bij u past. Hoe u geholpen wordt, hangt heel erg af van de persoonlijke situatie. Welke hulpvragen zijn er? Kunt u hulp vragen in uw omgeving, bijvoorbeeld via familie of kennissen?

Verschillende soorten organisaties

De hulp via een gespecialiseerde organisatie wordt bij voorkeur eerder ingezet dan de ondersteuning via de Jeugdwet of de Wmo. Een organisatie kan bijvoorbeeld individuele begeleiding via een jongerenwerker of schoolmaatschappelijk werk geven. Ook bieden zij hulp in groepsverband. Zoals trainingen voor kinderen over het omgaan met autisme, echtscheiding of rouwverwerking. Voor ondersteuning via een gespecialiseerde organisatie is geen beschikking nodig van de gemeente.
We hebben nauwe contacten met de verschillende organisaties die werkzaam zijn op Walcheren. Als wij denken dat uw hulpvraag ook via deze weg opgelost kan worden, brengen we u met deze organisatie in contact.

Opvoedondersteuning via Jeugdwet en Wmo

We zoeken naar de beste oplossing. Is het beter dat u ondersteuning ontvangt via de Jeugdwet en/of de Wmo? Dan starten we een onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Vindt u het lastig om dit gesprek te voeren? Dan kunt u iemand uit uw familie of sociale netwerk vragen hierbij te zijn. Of u kunt gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit is gratis.
Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u hulp via een zorgaanbieder. De ondersteuning kan zich richten op het kind (individueel) of gericht zijn op het hele gezin (gezinsbegeleiding). Of u krijgt als ouders of verzorgers individuele ondersteuning via de Wmo.

Voorbeeld: Hoe helpen we Nigel (14 jaar) met gedragsproblemen?

Toen Nigel 11 jaar oud was, gingen zijn ouders scheiden. Dit heeft veel impact op de jongen. Vóór de scheiding was het onhoudbaar thuis. Maar na de scheiding blijven de ouders ruziën over alles. Nigel is enig kind en staat hier tussen in.
Inmiddels zijn we 3 jaar verder. Officieel woont Nigel bij zijn moeder en gaat hij om de week een weekend naar zijn vader. Maar hij gaat niet veel. Hij heeft een grondige hekel aan de nieuwe vrouw van zijn vader. En eerlijk is eerlijk: ook zij ziet de probleemzoon van haar man liever niet... Thuis maakt Nigel veel ruzie met zijn moeder. Hij respecteert haar gezag niet en gaat volledig zijn eigen gang. Hij spijbelt heel veel van school. Vaak weet zijn moeder niet waar hij is. Hij is bijna altijd bij vrienden, die overduidelijk een slechte invloed op hem hebben. Die enkele keer dat hij thuis is, dan is hij aan het gamen... en niet aanspreekbaar. Nigel heeft zijn ouders volledig buitengesloten.

Brief van de middelbare school

Beide ouders maken zich zorgen om hun zoon en maken hier veel ruzie over. Zijn vader verwijt zijn ex-vrouw een slechte opvoeding. Moeder verwijt vader dat hij is weggegaan met een ander en dat zij alles alleen moet doen. Als de moeder geen ruzie maakt met haar ex-man, dan maakt ze ruzie met haar zoon. Zij heeft verder geen familie in de buurt en weinig sociale contacten waar zij haar verhaal kwijt kan. Zijn moeder weet zich geen raad meer.
De druppel die de emmer laat overlopen is een brief van school. Nigel kan niet door naar het volgende schooljaar vanwege het vele verzuim. De schooldirecteur wil Nigel één kans geven, als hij vanaf nu elke dag aanwezig is en dat hij hulp accepteert bij de problemen die er zijn. School neemt daarover contact op met de gemeente.

Intensieve begeleiding

De gedragsproblemen van Nigel zijn uit de hand gelopen. Daarom is intensieve begeleiding nodig via de Jeugdwet. Niet alleen Nigel krijgt begeleiding. Ook zijn ouders. Hij krijgt training in het leren accepteren van ouderlijk gezag. Daarnaast wordt hij opnieuw geactiveerd in het naar school gaan en huiswerk te maken. Verder krijgt hij hulp bij zijn gameverslaving en de opbouw van een goed sociaal netwerk. Hij pakt zijn oude sport weer op: voetbal. Daarmee worden ook oude, goede vriendschappen weer nieuwe leven ingeblazen. Ook krijgt hij hulp bij het verwerken van de scheiding van zijn ouders.
Een belangrijke les voor zijn ouders is: was er eerder contact opgenomen, waren de huidige problemen mogelijk niet ontstaan. Hij had bijvoorbeeld net na de scheiding de training kunnen volgen voor kinderen die slachtoffer zijn van een heftige echtscheiding.
Lees meer over de Jeugdwet.

Dit voorbeeld is echt gebeurd. De omschrijving is aangepast zodat deze situatie niet te herleiden is.