Ondersteuning op school

Sommige leerlingen kunnen zich lichamelijk of verstandelijk niet zelfstandig redden op school. Soms is er extra onderwijsondersteuning of extra zorg op school nodig. Deze ondersteuning is er zowel voor leerlingen in het regulier als in het speciaal (basis)onderwijs.

Loket Kind op 1

De basisscholen geven leerlingen die extra steun nodig hebben, zelf basisondersteuning via een intern begeleider. Soms is dat niet voldoende.
Kind op 1 biedt arrangementen voor extra onderwijsondersteuning in (niet-reformatorische) basisscholen op Walcheren. Daarnaast besluit het loket over plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

Extra zorg op school

Naast extra onderwijsondersteuning via Loket Kind op 1, is er soms ook extra zorg op school nodig. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of begeleiding. De juf of meester kan die taken er niet 'even' bijdoen, zonder de andere leerlingen tekort te doen.
Heeft een leerling extra zorg op school nodig? Dan wordt de gemeente ingeschakeld. We gaan met u persoonlijk in gesprek wat de mogelijkheden zijn.

Maatwerk

De ondersteuning is altijd maatwerk: de behoeften van de leerling staan centraal. 2 leerlingen met precies dezelfde diagnose kunnen toch andere zorg krijgen op school, omdat hun behoeften verschillend zijn.
We maken een afspraak voor een huisbezoek en kijken breed naar uw vraag en naar mogelijke oplossingen. Uit het onderzoek blijkt of de ondersteuning via de Jeugdwet ook echt noodzakelijk is. De hulp via de Jeugdwet is aanvullend op andere vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld als aanvulling op de hulp van de intern begeleider op school, de GGD of maatschappelijk werk.

Hoe meld u uw kind aan?

Het Loket Kind op 1 en de gemeente Vlissingen werken intensief samen. Soms is er extra onderwijsondersteuning en extra zorg op school nodig. Dit noemen we een 'combinatiearrangement'.
Tijdens het hele schooljaar kunnen leerlingen bij Loket Kind op 1 aangemeld worden. Voor een nieuw schooljaar liefst voor half mei.

Aanmeldingsprocedure

  1. Uw kind zit nog niet op school.
    Ouders/verzorgers geven bij de aanmelding van het kind aan, dat het kind een lichamelijke handicap en/of een gedragsprobleem heeft. Dit geldt zowel voor het regulier basisonderwijs als in het speciaal basisonderwijs. De intern begeleider van de school vraagt vervolgens extra onderwijs- en/of zorg (combinatiearrangement) aan bij Loket Kind op 1 en de gemeente;
     
  2. Uw Kind zit al op school.
    De leerling zit al op school, maar redt het fysiek of mentaal niet. In overleg met de ouders of verzorgers meldt de intern begeleider van de school het kind aan bij het loket voor een combinatiearrangement.

Voorbeeld: Extra zorg op school voor Kyano en Jens (bijna 4 jaar)

Kyano en Jens zijn vriendjes. Ze hebben allebei het syndroom van Down. Ze zitten samen op het orthopedagogisch dagcentrum sinds ze 1 jaar oud zijn. De ondersteuningsaanvraag voor het orthopedagogisch dagcentrum is via de Jeugdwet verlopen. Nu komt een grote mijlpaal aan voor beide jongens. Over een half jaar worden ze allebei 4 jaar. Dan gaan ze naar de basisschool!
De ouders van Kyano en Jens zijn al volop voorbereidingen aan het treffen voor deze overgang. Omdat ze allebei in een andere kern wonen, komen de jongens straks niet meer bij elkaar op school. De moeders hebben regelmatig contact over hoe de voorbereidingen verlopen. Zo kunnen ze tips uitwisselen. De ondersteuning vanaf 4 jaar blijkt voor allebei anders te worden geregeld. Het ene kind met het syndroom van Down kan met weinig ondersteuning prima functioneren in de klas. Terwijl het andere kind meer ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen.

Kyano

De school van Kyano is wat groter. De juf in de kleutergroep heeft beschikking over meerdere onderwijsassistentes. Daarnaast is er het hele jaar een stagiaire.
Na overleg met de intern begeleider, het orthopedisch dagcentrum en de ouders wordt besloten dat Kyano weinig extra ondersteuning (buiten de school om) nodig heeft. Uiteraard zullen ze dit in het nieuwe schooljaar goed in de gaten houden en evalueren.

Jens

Jens heeft op het orthopedagisch dagcentrum meer moeite met zijn ontwikkeling dan Kyano. Hij spreekt bijvoorbeeld nog niet goed. Ook motorisch heeft hij een ontwikkelingsachterstand. Daarom wordt besloten dat hij 2 dagen naar het orthopedagogisch dagcentrum gaat en 2 dagen naar de basisschool.
De kleuterklas is een combinatieklas van groep 1 en 2. De juf heeft 2 keer in de week een dag ondersteuning van een onderwijsassistent. Dit worden de dagen dat Jens ook naar school gaat. Vanwege de motorische beperking is er waarschijnlijk niet voldoende tijd om hem bij alles te helpen. Daarom krijgt Jens extra onderwijsondersteuning via Loket op 1 en extra zorg op school via de Jeugdwet. Deze persoonlijk begeleider zal Jens helpen bij het meedoen in de klas en het buiten spelen. Maar bijvoorbeeld ook bij aan- en uitdoen van zijn jas en het naar de wc gaan. De ondersteuning wordt afgestemd met de ouders, de intern begeleider van school en na enkele maanden geëvalueerd.
Lees meer over hulp bij een lichamelijke beperking.

Dit voorbeeld is echt gebeurd. De omschrijving is aangepast zodat deze situatie niet te herleiden is.