Onderdeel van het pakket Wind in de zeilen is de realisatie van een justitieel complex op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Het Justitieel Complex Vlissingen wordt landschappelijk ingepast in een stadslandgoed. Het stadslandgoed maakt geen onderdeel uit van Wind in de zeilen.