Het Bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingenvormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen), de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg en de realisatie van het stadslandgoed. De landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen in haar omgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 29 juni 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingediend bij de Raad van State. Dat betekent dat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Het bestemmingsplan heeft als titel ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen'. Voor het daadwerkelijke landgoed gaat de gemeente op een later moment op zoek naar een nieuwe naam.