Overzicht van bijeenkomsten Law Delta

Inloopbijeenkomst 21 juni 2023

In het dorpshuis in Ritthem was er op inloopbijeenkomst over het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor het gebied waar het Justitieel Complex Vlissingen en het stadslandgoed komen. Geïnteresseerden konden een toelichting krijgen op de voorgestelde materialen voor o.a. bruggen, buitenmeubilair, verlichting en borden. Ook gaven landschapsarchitecten van het Rijk uitleg over de keuze voor bomen, struiken en planten waarmee de groene kraag rondom de muur van het justitieel complex minder zichtbaar wordt gemaakt. 

Informatiebijeenkomst 19 april 2023

Op 19 april 2023 bracht minister Franc Weerwind van Rechtspraak een bezoek aan Vlissingen. Nadat hij persoonlijk op de toekomstige locatie van het Justitieel Complex Vlissingen een kijkje had genomen, gaf hij een toelichting aan leden van de Vlissingse gemeenteraad en Provinciale Staten. De minister benadrukte de noodzaak van de bouw van het Justitieel Complex Zeeland en deed de toezegging om persoonlijk vinger aan de pols te houden en elk jaar terug te komen om de voortgang te bespreken.

Inloopbijeenkomst 13 februari 2023

Het ontwerp-bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen is tijdens de inspraakperiode toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst in het dorpshuis in Ritthem. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd er bijgepraat met de dorpsraad en enkele bijzonderheden en wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan besproken. 

Informatiebijeenkomst 1 juni 2022

Op 1 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst voor leden van de Vlissingse gemeenteraad en Provinciale Staten over het fiche 'Law Delta' en het Justitieel Complex Vlissingen (JCV). De programmadirecteur nieuwbouw JCV van het ministerie van Justitie & Veiligheid gaf een toelichting op de stand van zaken rondom het JCV. Hij stond onder andere stil bij de complexiteit van het project en vertelde welke stappen gezet worden om het JCV in gebruik te nemen. Aansluitend nam de projectleider van de gemeente de raads- en statenleden in vogelvlucht mee door planning van het bestemmingsplan. De aangescherpte regels rondom stikstof vragen nog wat uitzoekwerk. De publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan is daardoor doorgeschoven. Ten slotte gaf de kwartiermaker van het Strategisch Kenniscentrum voor georganiseerde ondermijnende Criminaliteit wat meer inzage in de werkzaamheden van dit centrum. Dit werd eerder op de dag officieel geopend door minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid.

Informatiebijeenkomst 9 november 2021

Op 9 november 2021 hebben de gemeente en het Rijk op uitnodiging van de dorpsraad Ritthem een informatiebijeenkomst gehouden in het dorpshuis van Ritthem. De gemeente gaf een toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen. Het Rijk heeft een toelichting gegeven op de keuze voor de locatie van het Justitieel Complex Vlissingen. Er zijn foto's getoond met zichtlijnen op de gebouwen van het Justitieel Complex Vlissingen, om een beeld te geven van wat er straks van de bebouwing te zien is. De directeur van de gevangenis in Middelburg heeft een toelichting gegeven op de verkeersveiligheid en veiligheid rondom het complex. 

Informatiebijeenkomst 14 december 2020

De gemeente Vlissingen organiseerde mede namens de provincie, het waterschap en het Ministerie van Justitie een digitale informatiebijeenkomst op 14 december 2020. De bijeenkomst was bedoeld om omwonenden en ondernemers in de omgeving te informeren over de gebiedsvisie voor het stadslandgoed en de wijze waarop het Justitieel Complex Vlissingen hierin een plek krijgt.

Informatieovereenkomst 4 en 5 oktober 2021

Op 4 en 5 oktober 2021 vond er een informatieavond plaats in het stadhuis van Vlissingen. De bijeenkomst op 4 oktober was bedoeld voor omwonenden, op 5 oktober zijn ondernemers uitgenodigd. Er werd een toelichting gegeven op het Bestemmingsplan en het Justitieel Complex Vlissingen. De vragen en antwoorden van deze 2 avonden zijn verwerken in een overzicht van veelgestelde vragen. Die worden met enige regelmaat geactualiseerd.

Documenten