In 1807 is Vlissingen op basis van het 'Tractaat van Fontainebleau' afgestaan aan Frankrijk en viel rechtstreeks onder bestuur van keizer Napoleon. Die gaf opdracht om Vlissingen als vestingstad te versterken en ook aan landzijde vestigingswerken op te trekken. In 1809 veroveren de Engelsen Vlissingen vrij eenvoudig. Doel was om daarna door te stoten naar Antwerpen. De missie mislukte en de Fransen veroverden Vlissingen een half jaar later weer terug. Napoleon gaf daarop opdracht de stad beter te versterken. Rondom de stad werden vestingwerken met een vestinggracht aangelegd. Vlissingen heeft lang haar eigen historie gedeeltelijk 'verstopt'. Met het zichtbaar maken van vestingsdelen als de Oostbeer en de Westbeer maken de gemeente en Stichting Vesting Vlissingen deze verborgen schatten weer toegankelijk.