Via de Jeugdwet kunt u de voorziening Jeugdvervoer aanvragen.

Voor wie is het Jeugdvervoer bedoeld?

Jeugdvervoer is vervoer naar en van de behandeling van uw kind. Dit kan zijn een kilometervergoeding, een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer of taxivervoer. De klantondersteuner bespreekt samen met u welke vorm bij uw situatie past, wat u zelf kan en waar u ondersteuning bij nodig heeft. Het kan ook een combinatie van vervoersvormen zijn.

Waarvoor kunt u Jeugdvervoer inzetten?

U kunt Jeugdvervoer aanvragen in heel specifieke situaties.

  • Vervoer naar de dagbesteding;
  • Vervoer van en naar logeeradressen, (medische) kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO+);
  • Vervoer voor Jeugd-ggz.

Vervoer via de Jeugdwet is maatwerk. Dit betekent dat het afgestemd wordt op de behoefte van het kind of de jongere. We bespreken in een persoonlijk gesprek of u hiervoor in aanmerking komt.

Waarvoor is Jeugdvervoer niet bedoeld?

Het is niet bedoeld voor het vervoeren van kinderen van en naar school. Daar is Leerlingenvervoer voor.

Voordat u Jeugdvervoer aanvraagt

Wilt u een aanvraag doen bij de gemeente voor Jeugdvervoer? Ouders en verzorgers zijn in de 1e plaats verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van een kind. Daar waar het eigen vermogen tekort schiet, kan de gemeente ondersteunen via de Jeugdwet.
Valt het vervoeren van het kind niet (meer) binnen uw eigen vermogen? Vul dan het aanvraagformulier in. Na ontvangst plant een klantondersteuner een gesprek met u in. Een onderdeel van dit gesprek is uw persoonlijke situatie. Lees meer over onze werkwijze.

Aanvraagformulier

Stuurt u het ingevulde aanvraagformulier naar:

Mijn aanvraag is goedgekeurd

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan ontvangt u ook aanvullende informatie over het Taxibusvervoer.

Wordt uw kind bijna 18 jaar?

Jeugdvervoer is voor personen tot en met 18 jaar. Is ook nadat het kind 18 is geworden speciaal vervoer nodig? Dan dient dit omgezet te worden naar een Wmo-voorziening.
Ons advies: start tijdig met uw aanvraag hiervoor! Zeker wanneer er meerdere Wmo-voorzieningen nodig zijn.

Declaratieformulieren Jeugd-ggz

Heeft u goedkeuring voor de vergoeding van vervoerskosten voor Jeugd-ggz tot 18 jaar? Als u heeft gekozen voor een vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer, dan kunt u uw kosten declareren via de volgende formulieren. Vult u de formulieren volledig en naar waarheid in? Deze formulieren dienen ondertekend te worden door het behandelcentrum.

Stuurt u het ingevulde declaratieformulier naar: