Pleegzorg op basis van de Jeugdwet

Via de Jeugdwet kan Pleegzorg aangevraagd worden. Pleegzorg wordt meestal aangeboden in een gezin. Het kan ook zijn dat een gezinshuis of jeugdinstelling een veilige opvang biedt. Dit hangt af van de situatie.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is nodig als een kind of jongere tijdelijk niet meer thuis kan wonen. Dit kan nodig zijn omdat het onveilig is thuis. Of omdat de ouder(s) of verzorger(s) tijdelijk niet in staat zijn hun rol te vervullen als opvoeder. Door ziekte of verslaving bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat het gedrag van het kind teveel problemen geeft thuis. Er kan dan opvang geregeld worden in een pleeggezin.
Eerst wordt bekeken of er plaats is bij familie of bekenden. Kan dat niet? Dan zijn er pleegouders die een veilig thuis willen bieden. Dit zijn gewone (reguliere) gezinnen, die getraind zijn als pleegouder. Kijk voor meer informatie op de website www.pleegzorg.nl.

Crisis

Ontstaat er thuis een onveilige situaties voor een minderjarige? Dan is het belangrijk dat er snel een veilige plaats wordt gezocht. Dit heet een crisispleegzorg. Deze pleegzorg is kortdurend: van enkele dagen tot maximaal enkele maanden. De hulpverleners onderzoeken of het mogelijk is dat het kind of de jongere terug kan naar huis. Kan dat niet? Dan wordt er een passend pleeggezin gezocht voor langere tijd. Dit heet langdurige pleegzorg.
Is de situatie onveilig thuis? Zie de pagina Crisissituatie voor meer informatie over wat u kunt doen in een crisissituatie.

Langdurige pleegzorg

Bij langdurige pleegzorg is het nodig dat een kind of een jongere voor langere tijd blijft wonen in een pleeggezin. Als de situatie het toelaat, blijft er wel contact met de biologische ouders. Zodra het thuis beter gaat, wordt gewerkt aan terugkeer naar huis. Pleegzorg duurt meestal tot 18 jaar. In enkele gevallen wordt een uitzondering gemaakt, de pleegzorg wordt dan verlengd tot maximaal 23 jaar. Het kan ook zo zijn dat pleegzorg een blijvende oplossing is.

Gezinshuis of jeugdinstelling

Soms kan een jongere niet in een pleeggezin geplaatst worden. Bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen. Of omdat er geen plaats is in reguliere pleeggezinnen. Er wordt dan gezocht naar een plaats in een gezinshuis of jeugdinstelling. Er zijn ook woongroepen die zich richten op een bepaalde doelgroep. Zoals een opvang voor tienermoeders.

Weekend- en vakantiepleegzorg

Deze vorm van pleegzorg vindt plaats in het weekend of in vakanties. Bijvoorbeeld 1 of 2 keer per maand een weekend. Het is bedoeld om ouders even te ontlasten in de zorg voor kinderen of jongeren. Door de rust die ontstaat kan het kind toch thuis blijven wonen.
Weekend- en vakantiepleegzorg is ook prettig voor kinderen en jongeren in een leefgroep. Zeker als zij niet naar familie of bekenden kunnen in het weekend.

Aanvraag Pleegzorg via de Jeugdwet

Pleegzorg wordt soms door ouders aangevraagd. Meestal wordt pleegzorg aangevraagd door een huisarts. Of door hulpverleners die betrokken zijn bij een gezin. Een intakegesprek is dan niet altijd nodig.
Zelf een aanvraag doen voor Pleegzorg? Volg dan het stappenplan.

Welke zorgaanbieders bieden Pleegzorg?

Een pleegzorgorganisatie moet een contract hebben met Jeugdinkoop Zeeland. Deze organisatie maakt contractafspraken voor de 13 Zeeuwse gemeenten. Bekijk het overzicht van zorgaanbieders op de website van Jeugdinkoop Zeeland.