Een crisissituatie

Is er sprake van een crisissituatie? Onderneem actie en schakel hulp in via de volgende organisaties!

Welk nummer belt u?

Er zijn verschillende soorten crisissituaties. In welke situatie neemt u met wie contact op?

 • Dreigt er levensgevaar? Bel meteen 112. Voor hulp van ambulance, brandweer en politie;
 • Is iemand in psychische nood? Of is iemand verward? Neem dan contact op met uw huisarts, dit kan ook buiten kantooruren;
 • Bevindt u zich in een acuut onveilige situatie en bent u niet meer veilig in uw eigen huis? Neem dan contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer (0800) 20 00. Dit telefoonnummer is altijd bereikbaar;
 • Is uw situatie niet levensbedreigend, maar heeft u wel direct ondersteuning nodig? Neem tijdens onze openingstijden contact op met de gemeente via telefoonnummer (0118) 48 70 10.
  U kunt ook bellen met de bereikbaarheidsdienst. Zij helpen u verder, zodat u veilig de nacht of de feestdagen door komt. Er zijn 2 telefoonnummers:
  - Bereikbaarheidsdienst volwassenen (18 jaar en ouder): (0118) 48 70 41;
  - Bereikbaarheidsdienst kinderen/jongeren (tot 18 jaar): (085) 483 31 29.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wanneer u slachtoffer bent, neemt u contact op via telefoonnummer (0800) 20 00. Vermoedt u geweld of kindermishandeling bij iemand in uw omgeving? Neem ook dan contact op!
Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp? Zie ook de pagina Huiselijk geweld en onveiligheid.

Kind of jongere in crisis

Is een kind of jongere in een onveilig situatie en is er acuut hulp nodig? De gemeente is hier vrijwel altijd bij betrokken. Indien nodig worden er maatregelen genomen, zoals een plaatsing in een crisisgezin. Of er wordt gezorgd voor een anonieme, veilige plaats waar zowel moeder als kinderen opgevangen kunnen worden.

Vervolghulp

Is de crisis afgewend? Is er daarna nog hulp nodig via de Wmo of de Jeugdwet? Dan doorlopen we samen met u de stappen die nodig zijn voor de aanvraag. Welke ondersteuning is er nodig om de problemen op te lossen? Zijn er familieleden of mensen uit uw sociale netwerk die kunnen helpen? Of via een hulpverleningsorganisatie? U staat er niet alleen voor.

De rol van de gemeente in een crisissituatie

De gemeente is op verschillende manieren betrokken bij een crisissituatie. Onder andere vanuit de Jeugdwet en Wmo. Vanuit de Jeugdwet zijn wij tevens betrokken bij crisisplaatsingen.

 • Wij zijn eindverantwoordelijk voor het verlenen van de juiste zorg in een crisissituatie met een jeugdige;
 • Er zijn ook situaties waarbij wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen met hulpverleningsorganisaties zoals Veilig Thuis en Intervence;
 • Tot slot is de gemeente ook eindverantwoordelijk voor de openbare orde en de veiligheid van haar inwoners. Ook op die manier kan de gemeente helpen bij het oplossen van een crisissituatie.