Onttrekking-, samenvoeging- en omzettingsvergunning

Direct aanvragen

Om een woning aan de woonvoorraad te onttrekken, heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Zonder toestemming mag u ook geen panden samenvoegen. Het geheel of gedeeltelijk anders gebruiken of slopen mag ook niet zonder toestemming.

Onder een ander gebruik van de woonruimte verstaat de gemeente Vlissingen:

  • Het omvormen van een woonruimte in een bedrijfsruimte (onttrekkingsvergunning);
  • Het omvormen van een woonruimte in een kantoor- of winkelruimte (onttrekkingsvergunning);
  • Het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte (samenvoegingsvergunning);
  • Kamergewijze verhuur van een woonruimte;
  • Het slopen van een woonruimte (onttrekkingsvergunning).

Deze vergunningen zijn samengevoegd tot 'Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen'. U moet een omgevingsvergunning aanvragen wanneer u een (gedeelte van een woning) een andere functie of bestemming wilt geven. Waarbij ook (ver)bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Dit kan met uw DigiD via de knop 'Direct aanvragen'.
Als er ook sloopwerkzaamheden plaatsvinden moet u hiervoor een Omgevingsvergunning voor slopen pand of woning aanvragen.

Gebruiksmelding

U heeft mogelijk een gebruiksmelding nodig bij het verhuren van kamers (bij 4 of meer personen) in een woonruimte. Zie voor meer informatie de Omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de afdeling VTH via het telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?