Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen, kan het zijn dat in het bestemmingsplan of de Monumentenwet staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Heb ik wel een vergunning nodig?

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of welke vergunning u nodig heeft? Dan kunt u op het Omgevingsloket een vergunningcheck uitvoeren.

Wat is slopen?

Gaat u een gebouw (of een deel) afbreken, bijvoorbeeld omdat u aan het verbouwen bent? Dan gaat u slopen. Meestal mag u niet zomaar gaan slopen. U moet dit aan de gemeente laten weten. Misschien heeft u zelfs een omgevingsvergunning nodig. Voor de gemeente zijn er 4 soorten situaties:

 1. Melding slopen op grond van het Bouwbesluit;
 2. Slopen in bij of aan een beschermd monument;
 3. Slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 4. Slopen op grond van ruimtelijke regels.

Voor elke situatie gelden andere regels. Pas als u de vergunning heeft of een melding heeft gedaan, mag u het werk uitvoeren.

Slopen in, aan of bij een monument

Gaat u slopen in of in de buurt van een monument, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen'. Dat geldt voor gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten.

Slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Gaat u slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht'.

Slopen op grond van ruimtelijke regels

In sommige gevallen zijn er in een bestemmingsplan voorwaarden opgenomen over de sloop van bouwwerken. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit 'slopen op grond van ruimtelijke regels'.

Ik heb asbest gevonden tijdens de sloop, wat moet ik doen?

 • Stop direct met de werkzaamheden!;
 • Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Asbest. Het meldpunt bestaat sinds 2006 en richt zich vooral op asbest in weg- en erfafscheidingen, in de bodem en in (grond)werken;
 • Zie voor meer informatie het product Asbest melding.

Aanvragen

Hoe kan ik een verzoek om een omgevingsvergunning indienen?

 • Op het aanvraagformulier staat welke tekeningen en overige stukken u in moet dienen bij het doen van uw aanvraag;
 • U kunt het beste digitaal een omgevingsvergunning indienen op het Omgevingsloket. U kunt dit doen met uw DigiD of als u een bedrijf bent, met E-herkenning. Op de website van het omgevingsloket kunt u ook uw bijlagen uploaden;
 • Mocht u de aanvraag schriftelijk in willen dienen, dan kunt u het beste persoonlijk langskomen in het stadhuis. Of telefonisch contact opnemen. Het formulier voor een aanvraag om een omgevingsvergunning bestaat namelijk uit 48 bladzijden. De medewerker van de gemeente kan daar de activiteiten uithalen die u niet aanvraagt. Uw verzoek moet u in 3-voud indienen;
 • Een afspraak maakt u via de knop 'Afspraak maken'. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

Wat kost een omgevingsvergunning?

 • Een standaard sloopmelding is gratis;
 • Een omgevingsvergunning ‘slopen van/aan een monument’ kost € 327,65;
 • Een omgevingsvergunning ‘slopen op basis van het bestemmingsplan’ kost € 308,85.

Heeft deze informatie u geholpen?