Asbest is een giftig en gevaarlijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt komen er kankerverwekkende stoffen vrij, die bij inademen schadelijk zijn voor de gezondheid. Nu bekend is dat asbest gevaarlijk is, moet het zo veilig mogelijk verwijderd worden. Sinds 1994 is het gebruik van asbest verboden.
U komt het vooral tegen in gebouwen die vóór 1975 zijn gebouwd. Meestal zit asbest in schoorsteenkanalen, bij verwarmingsketels, golfplaten of in de isolatielaag onder oude vloerbedekking.

Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis?

U dient bij het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding in te dienen bij de gemeente, of in het geval van asbest verwijderen uit een monument of beschermd dorp- of stadsgezicht moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Zowel het doen van de sloopmelding als ook het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket.
Uitgebreide informatie met betrekking tot asbest vragen kunt u vinden via kenniscentrum InfoMil.

Melding

Waar kan ik asbest tegenkomen?

U komt het vooral tegen in gebouwen die vóór 1975 zijn gebouwd. Meestal zit asbest in schoorsteenkanalen, bij verwarmingsketels, golfplaten of in de isolatielaag onder oude vloerbedekking.

Ik heb asbest gevonden, wat moet ik doen?

Bent u aan het bouwen of verbouwen? En denkt u dat u asbest bent tegen gekomen? Stop dan direct met de werkzaamheden. Via het Omgevingsloket dient u eerst een sloopmelding aan te vragen bij uw gemeente.

Hoe kan ik een melding doen?

U dient bij het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding in te dienen bij de gemeente. Of in het geval van asbest verwijderen uit een monument of beschermd dorp- of stadsgezicht, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. 
Zowel het doen van de sloopmelding als ook het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u doen via het Omgevingsloket.

Verwijdering

Wanneer mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Asbest dient door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd te worden. Er zijn echter een paar uitzonderingen waarbij u als particulier zelf asbest mag verwijderen. Hiervoor heeft u geen asbest inventarisatie nodig. Hieronder volgt een opsomming die een particulier zelf mag verwijderen:

  • Niet-gelijmde, asbest bevattende vloerbedekking (maximaal 35 vierkante meter);
  • Niet-gelijmde, asbest bevattende vloertegels (maximaal 35 vierkante meter);
  • Geschroefde hechtgebonden asbest bevattende platen (maximaal 35 vierkante meter);
  • Kleine losse objecten zoals een bloembak en dergelijke.

Verder moet het gaan om een woning of een bijgebouw op het erf van een woning. Deze mogen niet in gebruik zijn als bedrijfsruimte. Als u aan deze voorwaarden voldoet mag u het zelf verwijderen. 

Sloopmelding

U zult in geval van zelf verwijderen een sloopmelding moeten doen. Dit kan via het Omgevingsloket
Na indiening van de melding ontvangt u een 'bewijs van melding', dat nodig is om de juiste verpakkingsmaterialen op te halen bij de Milieustraat en om het asbest daadwerkelijk af te leveren bij de Milieustraat.

Wat moet ik doen wanneer ik als particulier asbest niet zelf mag verwijderen?

Voldoet uw situatie niet aan de opsomming waarbij een particulier zelf mag verwijderen? Omdat u meer dan 35 vierkante meter asbest wilt verwijderen, of dat het bijvoorbeeld gaat om gespijkerde platen en dergelijke? In dat soort situaties mag u het asbest dus beslist NIET zelf verwijderen.

Asbestinventarisatie

Bij het doen van de sloopmelding zult u dan ook een asbestinventarisatie moeten toevoegen. Deze moet zijn opgesteld door een asbestinventarisatie bureau, dat is gecertificeerd volgens Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.54a lid 4. 
Let op, wanneer u sloopwerkzaamheden in een pand van voor 1975 uit gaat of laat voeren en u weet niet of er asbest aanwezig is, zult u ook een asbestinventarisatie moeten laten opstellen.

Sloopmelding

Een sloopmelding moet door de gemeente binnen 4 weken worden behandeld (als de melding compleet is). Binnen deze 4 weken krijgt u te horen of de melding volledig is en zo ja, ontvangt u de bevestiging met de bijbehorende sloopvoorwaarden.  
Degene die gaat slopen moet de start van die werkzaamheden melden bij het bevoegd gezag. Deze melding moet het bevoegd gezag minimaal 2 dagen voor de feitelijke start van de werkzaamheden hebben. Dit staat in artikel 1.33 van het Bouwbesluit. Ook moet deze persoon de beëindiging van de werkzaamheden na uiterlijk 1 werkdag melden aan het bevoegd gezag.

Omgevingsloket

Als u als particulier meer dan 35 vierkante meter plaatmateriaal of ander asbest gaat verwijderen of het materiaal is gespijkerd of verlijmd, dan moet u een melding bij de afdeling Vergunningen indienen. U kunt uw sloopmelding schriftelijk of digitaal via het Omgevingsloket indienen.
Kiest u voor schriftelijk, dan kunt u hiervoor het formulier 'Omgevingsvergunning sloopmelding, aanvraagformulier' op het Omgevingsloket gebruiken. Bij deze melding moet u een Asbestinventarisatierapport volgens bijlage XIIIa van artikel 22 Arbeidsomstandighedenregeling indienen.
Als het rapport goedgekeurd is, ontvangt u een brief met akkoord op uw melding. Met deze brief mag u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Gebruik omgevingsloket

Via het Omgevingsloket kunt u uw aanvraag digitaal indienen. 

  • U heeft dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet;
  • Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig.

Bedrijf of vastgoedeigenaar

Hebt u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Bij de Stichting Certificatie Asbest kunt u zien welke bedrijven hiervoor gecertificeerd zijn.
U bent verplicht om tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) aan de gemeente. Deze melding moet volledig zijn en vaak moet u er ook een asbestinventarisatie aan toevoegen.

Bijzonderheden

Hoe kan ik bewijzen dat er geen asbest aanwezig is in het gebouw wat ik ga verbouwen of slopen?

Gaat u verbouwen of slopen? En moet u hiervoor een melding indienen? En is de woning of het gebouw/bouwwerk voor 1994 gebouwd? Dan moet u bewijzen dat u geen asbest gaat slopen. Dit kan met asbestinventarisatierapport dat alleen opgesteld mag worden door een gecertificeerd bedrijf. Welke bedrijven dit zijn kunt u lezen op de website van Ascert.

Ik heb asbesthoudend materiaal ontdekt dat illegaal is gestort. Wat moet ik doen?

U kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Buiten kantoortijd kunt u voor dringende zaken de Milieuklachtenlijn bellen, telefoonnummer (0118) 41 23 23.

Kosten

Wat kost het om een sloopmelding voor asbest aan te vragen?

Voor de sloopmelding, zowel voor particulieren als bedrijven, worden geen kosten in rekening gebracht. Voor een omgevingsvergunning worden wel kosten in rekening gebracht. U kunt de kosten terugvinden in de legesverordening van de gemeente Vlissingen.

Heeft deze informatie u geholpen?