Sloopmelding

Gaat u een gebouw (of een deel) afbreken, bijvoorbeeld omdat u aan het verbouwen bent? Dan gaat u slopen. Meestal mag u niet zomaar gaan slopen, maar moet u eerst een melding bij de gemeente indienen.
U heeft deze melding nodig als:

 • U gaat slopen en er komt meer dan 10m³ sloopafval vrij;
 • U asbest gaat verwijderen.

Sloopt u in het beschermd stads- of dorpsgezicht, gaat het om een monument of is het slopen vergunningplichtig vanuit het bestemmingsplan? Dan heeft u in plaats van een melding, altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘slopen’ nodig.

Ik ga als bedrijf asbest verwijderen. Heb ik een Asbestinventarisatierapport nodig?

Ja, u heeft altijd een Asbestinventarisatierapport nodig! In dit rapport worden onder andere alle asbesthoudende materialen (primaire bronnen) en al het asbestbesmette stof (secundaire bronnen) vastgelegd.
Er zijn 2 soorten inventarisatierapporten, Type A en Type B. De rapporten zijn gebaseerd op objectief en deskundig onderzoek. Ze geven duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest, de soorten asbest, op welke plaatsen de stoffen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Wat is een Type A onderzoek?

Het Type A onderzoek heeft als doel alle direct waarneembare asbesthoudende elementen in een gebouw/object in kaart te brengen. Voorwaarde is dat de onderzoekers onbelemmerde toegang tot alle ruimten hebben. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd met licht destructief onderzoek (handgereedschap). Als het vermoeden bestaat er verborgen asbest aanwezig is (niet waarneembaar, zoals asbeststofjes), dan volgt een Type B onderzoek.

Wat is een Type B onderzoek?

Het Type B onderzoek is altijd een aanvulling op het Type A onderzoek. De gemeente kan een omgevingsvergunning afgeven, met als voorwaarde dat een Type B onderzoek wordt uitgevoerd. Het grote verschil tussen het Type A en B is dat het bij het type B uitsluitend gaat om verborgen materialen. Niet direct zichtbaar. Deze materialen moeten door middel van zwaar destructief onderzoek worden geïnventariseerd.

Sloopveiligheidsplan

Een sloopveiligheidsplan is noodzakelijk bij sloopwerkzaamheden waarbij de veiligheid en de bescherming van nabijgelegen bouwwerken gewaarborgd moet worden. Daarbij kan worden gedacht aan het slopen in de binnenstad, het slopen van een tussenwoning of bijvoorbeeld het slopen van kelders.

Aanvragen

Hoe dien ik een sloopmelding in?

Particulier

 1. Als u als particulier minder dan 35 vierkante meter hechtgebonden en geschroefd asbesthoudend plaatmateriaal wilt verwijderen, dan kunt u dit melden via het Omgevingsloket of het Aanvraagformulier sloopmelding. U kunt dit formulier inleveren bij de balie in het stadhuis. Zie voor adresgegevens en openingstijden de contactpagina.
  Na inlevering van het formulier ontvangt u een bevestiging. U kunt met deze bevestiging uw asbest aanleveren bij de Milieustraat. U kunt daar ook terecht voor het toegestaan verpakkingsmateriaal en een instructie over de juiste wijze van verpakken;
 2. Als u meer dan 35 vierkante meter plaatmateriaal of ander asbest gaat verwijderen of het asbesthoudend materiaal is gespijkerd of verlijmd, dan moet u een melding bij de afdeling Vergunningen indienen. U kunt uw sloopmelding schriftelijk of op het Omgevingsloket indienen.
  Kiest u voor schriftelijk, dan kunt u hiervoor het Aanvraagformulier omgevingsvergunning sloopmelding gebruiken. Bij deze melding moet u een Asbestinventarisatierapport 'Type A' indienen. Als het rapport goedgekeurd is, ontvangt u een brief met akkoord op uw melding. Met deze brief mag u het asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.

Bedrijf of vastgoed eigenaar

Hebt u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Bij de Stichting Certificatie Asbest kunt u zien welke bedrijven hiervoor gecertificeerd zijn. Ook kunt u bij de gecertificeerde bedrijven een asbestinventarisatie laten maken.
U bent verplicht om tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden uw plannen te melden (sloopmelding) aan de gemeente. Deze melding moet volledig zijn en vaak moet u er een asbestinventarisatie aan toevoegen.

Monument

Betreft uw aanvraag een monument, dan dient u gebruik te maken van het Aanvraagformulier Monument.

Kosten

Wat zijn de kosten van een sloopmelding?

 • Een standaard sloopmelding is gratis;
 • Een omgevingsvergunning 'slopen van/aan een monument' kost € 342,55;
 • Een omgevingsvergunning 'slopen op basis van het bestemmingsplan' kost € 322,95.

Heeft deze informatie u geholpen?