Bij brandpreventie draait het allemaal om maatregelen die brand voorkomen. Ook belangrijk zijn maatregelen om tijdens een brand alles zoveel mogelijk in goede banen te kunnen leiden. Hierbij kunt u denken aan een vluchtplan en aan voldoende blusapparaten. In het Bouwbesluit staan landelijke regels voor brandpreventie.

Brandveilig

De gevolgen van brand kunnen heel ingrijpend zijn. Zorgt u daarom voor een goede brandveiligheid in uw gebouw(en). 
Een gebouw moet niet alleen brandveilig gebouwd worden, ook het gebruik moet brandveilig zijn. Dit geldt vooral voor gebouwen waar extra risico op brand bestaat, of waar bij brand de gevolgen heel ernstig kunnen zijn. Vaak moet u een melding brandveilig gebruik indienen, soms moet u (in zwaardere gevallen) een omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik indienen.

Wat is een activiteit brandveilig gebruik in de omgevingsvergunning?

De activiteit brandveilig gebruik is een onderdeel van een omgevingsvergunning. U heeft deze vergunning nodig voor:

 • Gebouwen waarin ’s nachts meer dan 10 mensen verblijven. Een hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, gevangenis en dergelijke;
 • Gebouwen waar meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, de dag doorbrengen. Een kinderdagverblijf, basisschool en dergelijke;
 • Gebouwen waar meer dan 10 mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap de dag doorbrengen (dagopvang en dergelijke).

Een vergunning wordt per bouwwerk afgegeven. Het kan zijn dat het bouwwerk in andere handen overgaat en de nieuwe gebruiker de oude wijze van gebruik voortzet. In die situatie hoeft de nieuwe gebruiker niet opnieuw een vergunning aan te vragen.
De omgevingsvergunning moet zijn verleend voordat het gebruik start.

Wat is een Melding brandveilig gebruik?

Voor sommige gebouwen moet u een melding brandveilig gebruik indienen. Dit geldt voor:

 • Gebouwen waar (wel eens) meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig zijn. Zoals winkels, kerkgebouwen, kantoren en verenigingsgebouwen.
  Uitzonderingen: woningen, flatgebouwen en andere wooncomplexen (tenzij deze worden gebruikt voor kamergewijze verhuur);
 • Kamergewijze verhuur aan 5 of meer personen.

Een melding moet u minimaal 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen indienen.

Hoe lang is een vergunning of melding geldig?

Deze is onbeperkt geldig, tenzij anders aangegeven.
Wilt u het bouwwerk op een andere wijze gaan gebruiken? Dan moet u een wijziging van de vergunning of een nieuwe vergunning aanvragen. Of een nieuwe melding indienen.

Wat voor taak heeft de gemeente op dit gebied?

De overheid heeft als taak de brandveiligheid van nieuwe en bestaande bouwwerken te bewaken. Omgevingsvergunningen en meldingen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze vergunningen of meldingen worden periodiek gecontroleerd.
U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw inrichting! Bij schade zal de verzekering meewegen, of u al dan niet een vergunning heeft of een melding heeft ingediend.

Aanvragen

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

U kunt het beste digitaal een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket. U kunt dit doen met uw DigiD of als u een bedrijf bent, met E-herkenning. Op het Omgevingsloket kunt u ook uw bijlagen uploaden.

Bij de gemeente

Mocht u de aanvraag schriftelijk in willen dienen, dan kunt u het beste persoonlijk langskomen in het stadhuis. Het formulier voor een aanvraag om een omgevingsvergunning bestaat namelijk uit 48 bladzijden. De medewerker van de gemeente kan daar de activiteiten uithalen die u niet aanvraagt. Uw verzoek moet u in 3-voud indienen. 
Neemt u contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Hoe dien ik een gebruiksmelding in?

Een melding kunt u hetzelfde indienen als de omgevingsvergunning. 

 • Een melding moet u minimaal 4 weken voordat het gebouw in gebruik wordt genomen indienen;
 • De gemeente controleert vervolgens of het gebruik aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet;
 • Net als bij de vergunning, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de melding;
 • Na afhandeling van de melding ontvangt u een 'bevestiging brandveilig gebruik bouwwerken'.

Welke documenten moet ik inleveren?

Naast een compleet ingevuld aanvraagformulier, moet u diverse stukken overleggen. Welke stukken dat zijn, leest u op het aanvraagformulier.

Kosten

Wat kost het om een gebruikersvergunning aan te vragen?

Voor een vergunning betaalt u leges. De hoogte van de leges is afhankelijk van het gebruik en het aantal personen dat maximaal aanwezig mag zijn.

Voor het bieden van een dagverblijf aan jongeren onder de 12 jaar:

 • 50-100 personen: € 698,-;
 • 100-200 personen: € 1.398,-;
 • Meer dan 200 personen: € 2.795,-.

Voor het bieden van dagverblijf aan lichamelijke of geestelijk gehandicapten:

 • 11-25 personen: € 698,-;
 • 26-50 personen: € 1.398,-;
 • Meer dan 50 personen: € 2.795,-.

Voor het bieden van nachtverblijf:

 • 11-25 personen: € 698,-;
 • 26-50 personen: € 1.398,-;
 • Meer dan 50 personen: € 2.795,-.

Wat kost het om een gebruiksmelding te doen?

Hiervoor brengt de gemeente geen kosten in rekening.

Heeft deze informatie u geholpen?