Nollebos, thema routes en entrees

We hebben veel reacties ontvangen over de routes. Vooral de combinatie van fietsers en voetgangers op de hoofdroute is voor veel mensen een zorg. Het concept-streefbeeld benoemt de hoofdlijnen en uitgangspunten voor toegankelijkheid. Hierover is onder meer overleg geweest met de Wmo-adviesraad.

Hoofdroute, paden en details

In het concept-streefbeeld staat opgenomen dat er op de hoofdroute een markering komt om gebruikers te scheiden. Bij de uitwerking van de paden kijken we naar de details. Zoals de breedte, veiligheid en het materiaal van de routes. Dan kijken we ook naar de plaatsing van de bankjes, mogelijkheden voor fietsparkeren en de duiding van routes. Overleg met de fietsersbond is op dat moment ook een optie.
Overigens loopt de gevisualiseerde hoofdroute voor een groot deel over reeds bestaande paden, die gecombineerd gebruikt worden.

Verlichting

In het concept-streefbeeld is opgenomen dat er alleen verlichting komt op de parkeerterreinen en niet langs de routes.

Aansluiting / verbinding

De aansluiting en/of verbinding met het natuurcompensatiegebied Westduin is ook door veel mensen aangegeven. We zijn momenteel nog in overleg of dit meegenomen kan worden in het streefbeeld.

Entrees

Over de entrees en de toeleidende wegen zijn ook opmerkingen gemaakt. Er zijn vooral zorgen over de verkeersveiligheid. Bij de uitwerking van de details nemen we deze aandachtspunten mee. Verkeerveiligheid is vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt.
In het concept-streefbeeld staat verder aangegeven dat de entrees uitnodigend en duidelijk te herkennen moeten zijn. Ook hier volgt de detailuitwerking per entree later.

Rotonde

Over het doortrekken van de rotonde op de Sloeweg zijn de meningen verdeeld. Er zijn mensen die de groene route richting de tennisbanen willen behouden, maar er zijn ook mensen die een zo kort mogelijke route naar het parkeerterrein bij de sauna wensen.
In het concept-streefbeeld is opgenomen dat het doortrekken van de rotonde wenselijk is, maar dat er wel nader onderzoek nodig is. Ook op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. Omdat het streefbeeld de hoofdlijnen vastlegt, is dat onderzoek nu nog niet nodig. Dat komt pas op het moment dat het vraagstuk daadwerkelijk aan de orde is.

Mountainbikeroute

Er zijn suggesties gedaan om een gesloten mountainbikeroute te maken. De mountainbikeroute door het Nollebos/Westduinpark maakt deel uit van een grotere route, die over een deel van Walcheren ligt. Deze route is ongeveer 30 kilometer. Die aansluiting zal in ieder geval in stand blijven.
De vraag om een gesloten route te maken, leggen wij voor aan de mountainbike vereniging die verantwoordelijk is voor het beheer van de route.

Ruiterroute

Ook kwamen er vragen binnen over de ruiterroute die aanwezig is in het gebied. Uit het participatieproces is aangegeven dat deze in verenigingsverband niet meer wordt gebruikt. Daarom is het ook niet meer opgenomen in het streefbeeld.