Nollebos, thema natuur

De reacties over de natuur in het Nollebos/Westduinpark gaan over de huidige staat van onderhoud. Er zijn ook zorgen geuit over ingrepen die de natuur aantasten.
Het uitgangspunt dat in het concept-streefbeeld staat, is dat we niet veel willen veranderen. Maar juist verbeteren wat er al is. Het Nollebos/Westduinpark is altijd bedoeld geweest om het te beleven. En dat willen we zo houden. Of u nu wandelt of fietst, gaat vissen, jong of oud bent. De staat van onderhoud van het Nollebos/Westduinpark is niet goed. In het concept-streefbeeld staat beschreven hoe de natuur verbeterd kan worden.

Insecten

Veel mensen vragen aandacht voor insecten in het gebied. Door beheer van het groen, aanleg van een bloemenweide en veel ruimte voor bijen. Dit is onderdeel van het streefbeeld ('vergroting biodiversiteit').
Nadere detaillering komt aan de orde in de uitwerkingsfase, nadat het streefbeeld door de gemeenteraad is vastgesteld. Dat is ook het moment om te praten over soorten beplantingen, een kruidentuin, voedselbos, arboretum en een vogelkijkscherm of wildkijkhut.

Brak- en zoetwaterplanten

Enkele mensen vragen aandacht voor de bijzondere brak- en zoetwaterplanten die groeien in het gebied. Daar is in het concept-streefbeeld rekening mee gehouden. De grond daar dieper uitgraven is lastig, omdat er een veenlaag onder zit.
Uitbreiding van het gebied vraagt nader onderzoek. Dat hoort thuis in de uitvoeringsfase na vaststelling van het streefbeeld.

Natuurbeleving

Natuurbeleving is een belangrijk onderdeel van het streefbeeld. Zo zijn er vlonders bedacht met uitkijkpunten voor het zilt-zout natuurgebied (ter vervangen van de oorspronkelijk aangelegde paden). Er zijn zorgen geuit over de staat van de zeekraal, als er een vlonder boven komt te hangen en meer mensen zich door dit gebied gaan bewegen.
Door de nadruk te leggen op de zoutminnende natuur, ontstaat meer bewustzijn van de waarde hiervan en zullen mensen minder geneigd zijn er doorheen te lopen en overdadig te plukken. Daarnaast kan met de vormgeving van de vlonder schaduwwerking geminimaliseerd worden en kunnen loopbewegingen beter gestuurd worden, waardoor men minder geneigd is er dwars doorheen te lopen.

Waterkwaliteit

Voor de waterkwaliteit in de vijvers hebben we suggesties ontvangen om bijvoorbeeld handmatige pompen te plaatsen, zodat kinderen er spelend iets van kunnen leren. De suggestie om leerelementen voor kinderen toe te voegen is vaker gedaan, dit kan terugkomen in de uitwerkingsfase.
Suggesties om op kortere termijn de waterkwaliteit in de ondiepe vijverdelen te verbeteren, zijn onderdeel van het streefbeeld en bespreken we met het waterschap.