Ik wil een onveilige situatie melden

Huiselijk geweld of onveiligheid

Bent u of ben jij het slachtoffer van geweld? Zoek dan hulp. Hiervoor is een Meldpunt: Veilig Thuis. Gemeente Vlissingen werkt samen met Veilig Thuis, zodat mishandeling en geweld zullen stoppen.
Meteen contact opnemen met Veilig Thuis? Bel dan telefoonnummer (0800) 20 00. Dit nummer is gratis. U wordt doorverbonden met Veilig Thuis in uw regio. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld? Ook dat kunt u (anoniem) melden bij Veilig Thuis.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan bijvoorbeeld om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.
Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch. In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld.

Kindermishandeling

Kindermishandeling kan fysiek, psychisch of seksueel geweld zijn. Ook verwaarlozing is een vorm van kindermishandeling. Soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer: als getuige van huiselijk geweld. Mishandeling en misbruik kan voorkomen binnen het gezin, het sociale netwerk of op een vereniging waar het kind lid is.
Kindermishandeling komt vaker voor dan veel mensen beseffen. Wist u dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen één kind zit dat slachtoffer is van geweld? Kent u de signalen van huiselijk geweld? Lees meer op de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Ouderenmishandeling

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld. De plegers zijn partners, familie, huisvrienden of zorgverleners.
Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Mishandeling kan lichamelijk of psychisch zijn. Wat ook veel voorkomt is financieel misbruik van een oudere.

Vermoedens van geweld bij anderen

Heeft u vermoedens van mishandeling en geweld bij anderen in uw omgeving? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Dit kan ook telefonisch via (0800) 20 00, u betaald geen gesprekskosten. Iedereen mag bellen: slachtoffers, plegers, omstanders, leraren en andere professionals.
De medewerker van Veilig Thuis geeft advies en samen bespreekt u wat er moet gebeuren. Wat kunt u zelf doen om het geweld te stoppen? Wat kan Veilig Thuis doen? Indien nodig onderzoekt Veilig Thuis de (vermoedelijke) situatie van mishandeling en/of geweld en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Crisissituatie

Mishandeling en geweld kunnen uitlopen op een crisissituatie van acute onveiligheid. Wanneer er een crisissituatie ontstaat, wordt ook de gemeente erbij betrokken.
Lees meer over een crisissituatie.   

Voorbeeld crisissituatie: crisispleegzorg voor Linda (10 jaar)

Linda kent haar biologische vader niet. Toen ze baby was zijn haar ouders gescheiden. Haar moeder woont nu samen met een nieuwe man: Dave. Hij lijkt heel vriendelijk. Totdat Linda's moeder 's avonds gaat werken. Dan doet Dave dingen met Linda die zij niet wil. Linda mag hierover met niemand praten.

De moeder van vriendin Faya vertrouwd het niet

Linda en Faya zijn al vriendinnen sinds de peuterspeelzaal en nog steeds zitten ze bij elkaar in de klas. Linda komt veel bij Faya thuis. Jayda is de moeder van Faya en maakt zich al een tijdje zorgen. Linda is namelijk niet meer zo vrolijk. Ze is stil en teruggetrokken en ze ziet er vaak moe en ziek uit.
Vandaag gaf Jayda haar een knuffel en ze voelde hoe het meisje verstijft van de aanraking. Ook ziet ze dat Linda blauwe plekken heeft. Als Jayda met Linda erover wil praten, zegt ze eerst dat er niets aan de hand is. Een week later besluit Jayda nog eens te praten. Dan vertelt Linda over het misbruik. Jayda belt meteen met Veilig Thuis voor advies.

Hoe wordt de hulpverlening ingezet?

Linda hoeft voorlopig niet naar huis. Eerst kan ze bij Faya logeren. Daarna wordt ze tijdelijk opgevangen in een crisispleeggezin. Vervolgens wordt er een hulpverleningstraject opgezet voor Linda en haar moeder.
Medewerkers van de gemeente zijn betrokken bij de crisisplaatsing. Ook denken wij mee welke hulp het beste passend is voor moeder en dochter. We werken als hulpverleners samen in een team, onder andere met professionals van Veilig Thuis, pleegzorg en andere organisaties. De hulp wordt aangevraagd via de Jeugdwet en wordt ook goedgekeurd.
Lees meer over pleegzorg.

Dit voorbeeld is echt gebeurd. De omschrijving is aangepast zodat deze situatie niet te herleiden is.