Zinvolle dagbesteding Wmo

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u de voorziening 'Zinvolle dagbesteding' aanvragen. Dit is bedoeld voor volwassenen die vanwege hun beperking niet kunnen werken. Ook kunnen zij niet deelnemen aan regulier begeleid werken. Dan kan zinvolle dagbesteding via de Wmo een oplossing bieden.

Wat is zinvolle dagbesteding Wmo?

De dagbesteding is in groepsverband. Meestal vindt dit overdag plaats, buiten de woonsituatie. Indien mogelijk wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven. De dagbesteding bestaat uit één van de volgende activiteiten of een combinatie hiervan.

  • Arbeidsmatige activiteiten;
  • Activering, gericht op zinvolle besteding van de dag;
  • Het bijhouden van (sociale) vaardigheden.

Zelf contact opnemen

Zinvolle dagbesteding is een algemene voorziening. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners, Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.
Medewerkers van het aanmeldteam van Zeeuws Baken of Naerebout Combinatie kijken na of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u in aanmerking komt voor zinvolle dagbesteding. Als dat het geval is, zorgen we dat u zo snel mogelijk naar een passende dagbestedingslocatie toe kunt.
 

Wat kunt u zelf?

Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via gespecialiseerde organisaties? Dat blijft altijd de vraag.
U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat het weer zelfstandig gaat oppakken.