Visie Spuikom en participatie

Wat is de Visie Spuikom?

De Visie Spuikom gaat over het gebied dat ligt tussen de Duinpoortweg, Komstraat, Kenau Hasselaarstraat en Strandweg.
De visie geeft antwoord op de vraag wat er in de toekomst gaat gebeuren met de Spuikom. Wat behouden we en wat veranderen we? Welke invulling past bij het gebied? Welke thema’s komen hierbij aan bod? Wat maakt de Spuikom bijzonder?

Meetlat

De Visie Spuikom wordt een meetlat voor de dingen die de gemeente gaat doen en voor nieuwe plannen of voorstellen. Er staan richtlijnen in voor het gebruik van de Spuikom en de functies die het kan hebben. Maar ook op welke manier we het gebied willen bewaren en waar er ruimte is voor ontwikkeling.

Ambitie

De Visie Spuikom is erop gericht om in de komende 10 jaar de ambities waar te maken. Het kan in de uitwerking blijken dat dit langer gaat duren. De visie geeft hiervoor de ruimte.
Daarnaast kijken we naar kansen en misschien wel bedreigingen voor de Spuikom in de verre toekomst, vooral door klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Uitgangspunten Visie Spuikom

De gemeenteraad heeft de volgende uitgangspunten voor de visie vastgesteld.

  • Het karakter van de Spuikom ‘een groene omgeving met water’ bewaren en versterken;
  • De toegang en verbindingen naar de Spuikom verbeteren voor een welkom gevoel; 
  • Inspelen op het landschap van de Spuikom;
  • Nu al nadenken over klimaatverandering en kustontwikkeling op langere termijn;
  • Vergroten van de aantrekkingskracht voor Vlissingers en toeristen die ontspanning zoeken;
  • Een unieke plek, die anders is dan andere plannen en plekken.

Bestemmingsplan

Daarnaast geldt het bestemmingsplan (of omgevingsplan) dat er nu is, niet voor de uitwerking van de Visie Spuikom. Dit plan is van 1978 en heeft andere ambities met vooral veel bebouwing en dit sluit niet meer aan op de bovenstaande punten.
Het bestemmingsplan bekijken we opnieuw na het besluit over de Visie Spuikom. De gemeenteraad wil niet uitgaan van zoveel mogelijk verdienen, maar wil eigenlijk ook geen extra financieel verlies.

Hoe werkt participatie?

Participatie betekent ‘actief meedoen’. We nodigen u uit om actief ideeën te spuien en mee te denken en te praten over de Spuikom. Wat is er mooier dan samen plannen maken én ze ook waar te maken?

Meedenken en meepraten

Het college van burgemeester en wethouders wil graag dat de Visie Spuikom samen met inwoners gemaakt wordt. Daarom willen we graag weten wat u met de Spuikom zou doen: waar heeft u behoefte aan, wat moet blijven, wat kan anders en beter en waar moeten we zeker aan denken?
Iedereen krijgt de kans om ideeën te spuien en mee te denken en te praten. Via e-mail, social media en bij de Spuikom zelf nodigen we u hiervoor uit.

Wat doen we met uw ideeën?

De gemeente ziet u als een betrokkene bij de ontwikkeling van de visie. Dit omdat u ideeën heeft over de Spuikom, er vlakbij woont of er gebruik van maakt of misschien op een andere manier interesse toont. U kunt uw mening, ervaringen, nieuwe ideeën en opvattingen laten horen.
Bij de ontwikkeling van de visie gebruiken we deze. Ook kijken we naar de ideeën van ondernemers en belangenorganisaties en naar het beleid vanuit de gemeente, de provincie, het waterschap en het Rijk. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de Visie Spuikom.

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.