Vestigen bedrijf in de Binnenhavens

Welke bedrijven en welk type activiteiten wij graag in onze Binnenhavens zien, leest u in het Bestemmingsplan Binnenhavens, Vlissingen.

Contact

Heeft u interesse in het vestigen van uw bedrijf in de Binnenhavens, neemt u dan contact op met de heer A. (Aart) Bos, beleidsmedewerker Economische zaken - Havens. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 40 en e-mail abos@vlissingen.nl.