Bestemmingsplannen en beheersverordeningen

In een bestemmingsplan en een beheersverordening staan regels van de gemeente over bouwen, verbouwen en over het gebruik van de grond en de gebouwen. Er staat in waar wel en waar niet mag worden gebouwd en wat de voorwaarden zijn.
Elk gebied of elke wijk in Vlissingen heeft een bestemmingsplan of beheersverordening.

  • In een bestemmingsplan of een beheersverordening staat ook waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen komen. En welke locatie bedoeld is voor wegen en groen;
  • Ook staan er regels in over de maximale afmetingen van gebouwen en hoe ver gebouwen van de erfgrens af moet blijven.

Bestemmingsplan of beheersverordening bekijken

U kunt alle bestemmingsplannen en beheersverordening bekijken op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u de bestemmingsplannen en beheersverordeningen die gelden en waaraan gewerkt wordt.

Ontwerpbestemmingsplan of beheersverordening

De gemeente maakt het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerp-beheersverordening bekend met een aankondiging op de website Ruimtelijkeplannen.nl en in het Gemeenteblad.
U heeft 6 weken de tijd om te reageren.

Vastgesteld bestemmingsplan of beheersverordening

De vaststelling van een bestemmingsplan of beheersverordening wordt bekendgemaakt op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u beroep indienen. U heeft 6 weken de tijd om te reageren.
Tegen de vaststelling van een beheersverordening is geen beroep mogelijk.

Onherroepelijk bestemmingsplan of beheersverordening

Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Raad van State.  Als er beroep is ingediend, dan moet de uitspraak van de Raad van State worden afgewacht.
Een beheersverordening treedt in werking nadat dit is gepubliceerd.