Vernieuwen voet- en fietspad Gerbrandystraat

We gaan de openbare ruimte van een deel van de Gerbrandystraat vernieuwen. Dit betekent dat we veel gaan aanpakken! De werkzaamheden omvatten het westelijk fietspad, trottoir, riolering en waar nodig het openbaar groen. 
De bestrating van het fiets- en voetpad aan de westzijde van de Gerbrandystraat is in slechte staat. Ook de riolering is verouderd en moet worden vervangen. 

DNWG

Het bedrijf DNWG vervangt middenspanningskabels over het hele traject, een laagspanningskabel en een stukje gasleiding en verouderde huisaansluitingen van laagspanning, gas en water. Deze werkzaamheden zijn gebundeld in 1 contract, omdat dit voor de omgeving het beste is.
In de bijgevoegde tekeningen ziet u het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Reacties op het ontwerp

In juni 2023 informeerden wij inwoners en omwonenden over de voorgenomen werkzaamheden van de gemeente in de Gerbrandystraat. Inwoners kregen vervolgens de mogelijkheid om te reageren op een 1e ontwerp. Hierna is de mogelijkheid geboden om te reageren op het definitieve ontwerp.
Het ontwerp is inmiddels vastgesteld.

Stand van zaken juni 2024

Planning uitvoering nuts, en vernieuwen voet- en fietspad

De werkzaamheden van de gemeente en DNWG zijn gezamenlijk aanbesteed en gegund aan Aannemingsbedrijf De Voogd - Grijpskerke B.V. 

 • De werkzaamheden starten op 12 augustus 2024 en duren tot half juni 2025;
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in aparte fases; 
 • De planning is onder voorbehoud van de voortgang en leverantie van materialen. 

Werkzaamheden

 • Een stuk gasleiding in het trottoir vervangen ter hoogte van Gerbrandystraat 103 tot en met 133;
 • 3 stuks MS kabels over het hele traject vervangen (transformatorstation Intratuin tot de Sloeweg);
 • Aanbrengen van 2 ondergrondse afvalcontainers aan de oostzijde van de Gerbrandystraat ter hoogte van huisnummers 58 en 130/132;
 • Het vuilwaterriool vervangen en een nieuwe aanbrengen;
 • Het plaatselijk aanleggen van 176m1 regenwaterriool;
 • Het vervangen van de huisaansluitingen (waar nodig) tot de erfgrens;
 • Het aanleggen van kolkaansluitingen, inclusief nieuwe kolken;
 • Het vervangen van laagspanning kabel tussen de trafo’s A. Gogelweg en de Bossestraat;
 • Het vernieuwen van de bestrating trottoir, fietspad en de strook verharding tussen de erfgrens en rijbaan aan de westelijke zijde;
 • De groenwerkzaamheden worden uitgevoerd door een groenaannemer. Zij gaan de nieuwe bomen en beplanting aanbrengen in de nieuw te realiseren plantvakken vanaf half november 2025. 

Bestektekeningen

Benieuwd naar de gedetailleerde bestektekeningen van de gemeente? U kunt deze bij ons opvragen via e-mail gemeente@vlissingen.nl, onder vermelding van 'Verzoek bestektekeningen voet- en fietspad Gerbrandystraat'.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden aan de westzijde van de rijbaan veilig te kunnen uitvoeren, zijn verkeersmaatregelen nodig per fase. 

 • De Gerbrandystraat is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande verkeer naar Koudekerke, uitgezonderd fietsers. 
  Aanwonenden en bezoekers van de speeltuin, garage/tankstation of de manege kunnen uiteraard door, als ze via de Sloeweg aan- en terugrijden. We verwachten dat de omrijtijd beperkt blijft en vinden het belangrijk dat de Gerbrandystraat tijdelijk een rustige werkomgeving is. Zie de bijgevoegde omleidingstekening;
 • Tijdens verschillende fases/periodes kan het zijn dat uw woning beperkt bereikbaar is. 
  Tijdens de werkzaamheden verzoeken wij u met het parkeren van uw auto(’s) rekening te houden met de stand van het werk, om vertraging in de uitvoering te voorkomen;
 • Tijdens de werkzaamheden wordt op het terrein voor Scouting (Gerbrandystraat 115) een tijdelijke parkeerruimte ingericht, om de parkeerdruk ter plaatse te verminderen. 
  Daarom het vriendelijke verzoek om van deze tijdelijke parkeerruimte gebruik te maken in de periode dat er werkzaamheden zijn tussen de Johan Melchior Kemperstraat en de Kleiweg;
 • De hulpdiensten lichten wij tijdig in over de werkzaamheden en toegankelijkheid. Bij calamiteiten houden zij hier rekening mee in de aanrijtijden.

Contact

BouwApp

Aannemer de Voogd communiceert onder andere via de BouwApp voor dit werk. U kunt deze app gratis downloaden in de Appstore (iOS) of Google Play (Android) op uw smartphone. Via deze app blijft u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen! 
U kunt de app ook raadplegen via de link https://debouw.app/projects/groot-onderhoud-fietspad-gebrandystraat;

 • Bij de start van een nieuwe fase informeert de aannemer aanwonenden per brief of via de app. Als er wijzigingen zijn binnen een fase, informeert de aannemer u via een extra bewonersbrief of bericht in de app.

Contact tijdens de werkzaamheden

Bij vragen of onduidelijkheden tijdens de uitvoering kunt u met de volgende personen contact opnemen.

 • Aannemingsbedrijf De Voogd-Grijpskerke B.V.
  W. Holleman (uitvoerder), bereikbaar via telefoonnummer (06) 50 89 53 94;
 • Gemeente Vlissingen.
   C. Korsman (toezichthouder), bereikbaar via telefoonnummer (06) 11 53 12 27;
 • DNWG.
  Frontofficenummer: (0113) 74 11 00;
  K.J. Wijkhuijs (directievoerder), bereikbaar via telefoonnummer (06) 13 90 76 41.