Paauwenburg-Westduin

Paauwenburg staat voor groenstedelijk wonen dichtbij het water. Gelegen in het (noord)westen van de gemeente, is Paauwenburg een woonwijk waar delen direct aan zee grenzen. De wijk heeft een groen karakter, ruime woningen en een hoog voorzieningenniveau. De wijk bestaat uit de buurten 'Paauwenburg-West', 'Paauwenburg-Oost', 'Vredehof', 'Spuikom' en 'Boulevard'.
De wijkcoördinator is de heer M. Bode, bereikbaar via e-mail wijkcoordinator@vlissingen.nl.