Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren?

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen binnen hun gebied. Deze taak ligt niet meer bij de politie. U kunt verloren of gevonden voorwerpen melden via de website www.verlorenofgevonden.nl.
Bewaart u het gevonden voorwerp thuis, dan bent u verplicht om het in de staat te houden waarin u het vond. De gemeente brengt de vinder en de rechtmatige eigenaar met elkaar in contact.

Bent u eigenaar van een gevonden voorwerp?

Dan kunt u zich melden via www.verlorenofgevonden.nl of bij de balie van de gemeente. U krijgt de contactgegevens (telefoonnummer) van de vinder. Als vastgesteld is dat u de rechtmatige eigenaar bent, krijgt u het voorwerp mee.

Heeft u een rijbewijs, identiteitskaart, reis- of verblijfsdocument gevonden?

Deze documenten mag u niet in bewaring houden. Lever deze altijd in bij de gemeente.

Bent u uw Nederlandse paspoort of Nederlandse identiteitskaart verloren?

Bent u uw Nederlandse paspoort of Nederlandse identiteitskaart verloren, dan moet u dit laten registreren bij de gemeente. Melding van een verloren document kan ook digitaal via de knop 'Direct aangifte doen' bij Gemeente Vlissingen: paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen.
Dit kan NIET bij verlies van een rijbewijs.

Wat moet ik doen als mijn rijbewijs kwijt, gestolen of kapot is?

Als u uw rijbewijs verloren bent of als het gestolen is, kunt u bij de gemeente of bij de RDW een verklaring invullen dat u uw rijbewijs kwijt bent. Daarna vraagt u meteen een nieuw rijbewijs aan. 

 • Als de vermissing het gevolg is van diefstal, inbraak of beroving, dan moet u aangifte bij de politie;
 • Is het document in het buitenland gestolen of verloren, dan moet u aangifte doen bij de plaatselijke politie daar. De buitenlandse aangifte moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Als deze in een andere taal is opgesteld, dan moet u uw aangifte laten vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd.

Is uw verblijfsdocument van de IND gestolen of bent u het verloren?

Als uw verblijfsdocument van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gestolen is of als u het document verloren bent, moet u eerst aangifte doen bij de politie. Een kopie van deze aangifte moet u meenemen/meesturen voor de aanvraag van de vervanging van uw verblijfsdocument bij de IND.

Wat kan NIET via www.verlorenofgevonden.nl worden geregistreerd?

 • Bromfietsen en fietsen.
  Verloren of gevonden bromfietsen en fietsen kunt u melden via een e-mail aan handhavinqsteam@vlissingen.nl;
 • Dieren.
  Heeft u een vermist of gevonden huisdier? Meldt dit dan bij Dierenasiel Walcheren in Vlissingen via telefoonnummer (0118) 61 35 79 of bij Stichting Amivedi. Zieke en gewonde vogels, egels en andere zoogdieren kunt u brenegn naar De Mikke, Koudekerkseweg 131A in Middelburg en telefoonnummer (0118) 62 82 88;
 • Afvalsleutel; zie de pagina Afvalsleutel kwijt;
 • Afvalbakken, zie de rubriek Afval;
 • Bankpassen.
  Meld een gestolen of kwijtgeraakte bankpas zo snel mogelijk aan de bank. Blokkeer de pas telefonisch, via de mobiel bankieren app of intemetbankieren. Tot het moment van het melden blijft u namelijk verantwoordelijk voor eventueel misbruik van de bankpas.

Heeft deze informatie u geholpen?