Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. U kunt tussen 07.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen.

Stembureaus

Er zijn in onze gemeente 24 stembureaus geopend, waarvan 1 mobiel stembureau die 6 locaties bezoekt. De locaties en openingstijden van het mobiel stembureau vindt u op onze verkiezingspagina
Op het stembureau ‘Hal Stadhuis’ is een stemmal aanwezig, met audio-ondersteuning voor mensen met een visuele beperking. Zie ook de website www.waarismijnstemlokaal.nl voor de toegankelijkheid van onze stembureaus.

Stempas

Uw stempas heeft u thuis ontvangen per post. Neem deze stempas en een identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Als u deze documenten niet meeneemt, kunt u niet stemmen!

Brengt een andere kiezer uw stem uit?

U kunt iemand machtigen via de achterzijde van uw stempas. De gemachtigde mag alleen gelijktijdig met zijn of haar eigen stem, uw stem uitbrengen. Ook moet deze gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs (mag maximaal 5 jaar verlopen zijn) meenemen.

Tellen van de stemmen en de uitslag

  • Op donderdag 6 juni 2024 vanaf 21.00 uur wordt er op de stembureaus geteld op kandidaatniveau;
  • Op vrijdag 7 juni 2024 controleert het gemeentelijk stembureau vanaf 8.00 uur de processen-verbaal van de 24 stembureaus. Dit vindt plaats in het stadhuis in Vlissingen tijdens een openbare zitting;
  • Het telproces is voor u als kiezer vrij bij te wonen; 
  • In veel andere EU-landen is de verkiezing op zondag 9 juni 2024. Uitslagen mogen van overheidswege pas bekend worden gemaakt als de laatste stembus sluit;
  • Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar verkiezingen@vlissingen.nl;
  • U vindt de uitslag voor onze gemeente vanaf maandagochtend 10 juni 2024 op onze verkiezingspagina.