Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Stemmen in Nederland 

Op 6 juni mag u in onze gemeente uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024;
 • In de gemeente Vlissingen woont;
 • De nationaliteit van een EU-land heeft.

Stemmen in het land van herkomst

Wilt u stemmen in het EU-land waar u vandaan komt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land(externe link).

Stemmen als niet-Nederlander (stemmen met andere Europese nationaliteit)

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan hoeft u niets in te vullen en bent u automatisch geregistreerd als kiezer. 
Wilt u als niet-Nederlander stemmen in Nederland? Dan is het nodig dat u het registratieformulier invult met uw DigiD. 

 • Als u geen DigiD heeft, kunt u het formulier ‘Y32-Verklaring stemmen voor Europees Parlement’ gebruiken. Zie de volgende paragraaf.

Registreren voor verkiezing

Formulier Y32 - Verklaring stemmen voor Europees Parlement

Als u geen DigiD heeft, kunt u met het formulier Y32(externe link) uw stem laten registreren. Met dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement. 

 • Het formulier is in het Nederlands. U kunt ook de uitleg bij het formulier bekijken in andere talen(externe link)
 • U moet het formulier voor 23 april 2024 indienen bij de gemeente. Dat kan per post via ons adres: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. 
  U kunt het formulier tijdens onze openingstijden ook afgeven bij de receptie van team Publiekszaken in de hal van het stadhuis in Vlissingen;
 • Twijfelt u of u al geregistreerd bent als kiezer, of wilt u uw gegevens controleren? Neem dan contact met ons op via e-mail verkiezingen@vlissingen.nl.

Kunt u zelf niet naar het stembureau?

Dan kunt u een volmacht afgeven. De persoon die een volmacht heeft gekregen mag alleen voor u stemmen, gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem. Het regelen van een volmacht kan op 2 manieren.

 1. Een onderhandse volmacht, door de achterkant van uw stempas in te vullen;
 2. Een schriftelijke volmacht aanvragen(externe link). U kunt de ingevulde volmacht retour sturen naar Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. U mag het ook inscannen en mailen naar verkiezingen@vlissingen.nl.

U kunt tot maandag 3 juni 2024 een verzoek om bij volmacht te stemmen indienen bij de gemeente.

Uitleg over hoe het stemmen werkt (met gebarentaal)

In het filmpje ' Stemmen: zo doe je dat(externe link)' wordt uitgelegd hoe het stemmen in Nederland werkt. 

Verkiezingsborden politieke partijen

Binnen de gemeente Vlissingen worden voorbedrukte verkiezingsborden gebruikt. Dit betekent dat politieke partijen die hun poster in de gemeente op de verkiezingsborden willen plaatsen, deze poster digitaal dienen in te sturen.

Planning en voorwaarden

U dient rekening te houden met de volgende planning en voorwaarden.

Planning

 • Het aanleveren van de digitale posters kan tot en met 28 april 2024. 
  Stuur uw e-mail naar verkiezingen@vlissingen.nl;
 • Na inzending ontvangt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  Als u deze niet heeft ontvangen, neemt u dan contact op via telefoonnummer (0118) 48 70 00 en vraag naar iemand van het team Verkiezingen;
 • Inzendingen ná 28 april 2024 worden niet geaccepteerd en komen dus ook niet op de verkiezingsborden;
 • Achteraf aanplakken is niet mogelijk en wordt niet toegestaan;
 • Gemeente Vlissingen verzorgt binnen de gemeente op 12 (aangewezen) plaatsen verkiezingsborden;
 • De grootte van de poster is afhankelijk van het aantal aangeleverde posters. Veel posters betekent een kleinere afbeelding op de borden;
 • De gemeente Vlissingen is niet aansprakelijk voor eventuele fout aangeleverde posters, drukfouten of correcties.

Voorwaarden poster

De poster dient aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Per politieke partij mag 1 poster worden aangeleverd;
 • Aanlevering moet per e-mail met bijlage;
 • Poster dient in PDF-formaat te zijn;
 • Resolutie: minimaal 300dpi;
 • De grootte van de poster is afhankelijk van het aantal aangeleverde posters en wordt passend gemaakt voor het verkiezingsbord.