Verkiezing Europees Parlement 6 juni 2024

Dit is een oud bericht.

Stemmen in Nederland 

Op 6 juni mag u in onze gemeente uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024;
 • In de gemeente Vlissingen woont;
 • De nationaliteit van een EU-land heeft.

Stemmen in het land van herkomst

Wilt u stemmen in het EU-land waar u vandaan komt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Kijk op de website van het Europees Parlement of u zich moet registreren in uw land.

 • Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan hoeft u niets in te vullen en bent u automatisch geregistreerd als kiezer.;
 • Wilt u als niet-Nederlander stemmen in Nederland? Dan kon u tot en met 22 april 2024 uw stem laten registreren. Hiermee verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement. 
  De registratietermijn is inmiddels gesloten;
 • Twijfelt u of u al geregistreerd bent als kiezer, of wilt u uw gegevens controleren? Neem dan contact met ons op via e-mail verkiezingen@vlissingen.nl.

Kunt u zelf niet naar het stembureau?

Dan kunt u een volmacht afgeven. U kunt tot maandag 3 juni 2024 een verzoek om bij volmacht te stemmen indienen bij de gemeente.
De persoon die een volmacht heeft gekregen mag alleen voor u stemmen, gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem.

Regelen volmacht

Het regelen van een volmacht kan op 2 manieren.

 1. Een onderhandse volmacht, door de achterkant van uw stempas in te vullen;
 2. Een schriftelijke volmacht aanvragen. U kunt de ingevulde volmacht retour sturen naar Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. U mag het ook inscannen en mailen naar verkiezingen@vlissingen.nl.

Uitleg over hoe het stemmen werkt

In het filmpje ' Stemmen: zo doe je dat' (met gebarentaal) wordt uitgelegd hoe het stemmen in Nederland werkt. Ook kunt u gebruik maken van ons 'gesproken stembiljet'.

Gesproken stembiljet 

Overzicht stembureaus

StembureauLocatieAdres
1Hal Stadhuis   Stadhuisplein 2  
2Speelzaal de Combinatie  Pablo Picassoplein 120-126 
3Bioscoop CineCity Spuikomweg 1
4Atrium Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 
5Gymzaal basisschool Louise de Coligny Alexander Gogelweg 65 
6Lokaal Apostolisch Genootschap Rosenburglaan 310  
7Scheldemond College Weyevlietplein 7
8Het Bolwerk Lindeijerlaan 6-8 
9AdventkerkKerklaan 19  
10Lokaal wijkcentrum De Burgerij Van Hogendorpweg 58a 
11Hal Theo Thijssenschool Troelstraweg 461- 475 
12Activiteitencentrum De Kwikstaart Nagelenburgsingel 2
13Lokaal Het Kroonjuweel Kroonjuweel 9
14Kantine Korfbalvereniging Atlas Zuidwateringstraat 5
15Sportzaal De Belt Koopmansvoetpad 75 
16Gymzaal basisschool De Omnibus  Slangenburg 3 
17Kantine VC Vlissingen  Irislaan 239 
18Sportzaal Braamstraat Braamstraat 3a 
19Historische kerk Oost-Souburg Oranjeplein 2 
20Zorgcentrum Scheldehof Peperdijk 263 
21Uitvaartcentrum Overtoom Groen Van Dishoeckstraat 620 
22Voormalige Bibliotheek ‘t Spui Spuistraat 6 
23Speeltuin Scheldekwartier Paardenstraat 68

Mobiel stembureau

Ook is er voor deze verkiezing een mobiel stembureau ingesteld. De route en zittingstijden zijn als volgt.

StembureauLocatieAdresZittingstijden
1Woonzorgcentrum Theo van DoesburgDr. Ottestraat 1      8.30-9.30 uur
2Hogeschool ZeelandEdisonweg 410.00-12.30 uur
3Nieuw BachtenpoorteOranjeplein 8613.30-14.30 uur
4De Gouwe TuynGouwestraat 12915.00-16.00 uur
5De Zoute VieverDongestraat 116.15-17.30 uur
6Hof KromwegeDriewege 318.30-21.00 uur
 • Alle stemlocaties zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen;
 • Iedere kiesgerechtigde mag op donderdag 6 juni 2024 in één van de stembureaus de stem uit te brengen;
 • De stemlocaties zijn op donderdag 6 juni 2024 geopend van 7.30 tot 21.00 uur;
 • Na sluiting worden op deze locaties de stemmen geteld. Per lijst en per kandidaat. 

Controle en vaststelling verkiezingsuitslag

 • Op vrijdag 7 juni 2024 controleert het gemeentelijk stembureau in het stadhuis in Vlissingen vanaf 9.00 uur de processen-verbaal van de stembureaus;
 • Op maandag 10 juni 2024 stelt het gemeentelijk stembureau vanaf 9.00 uur in het stadhuis in Vlissingen de verkiezingsuitslag vast.

Helpen op de verkiezingsdag

Op donderdag 6 juni 2024 worden vanaf 21.00 uur op het stembureau de stemmen geteld. We hebben op sommige locaties functies als teller beschikbaar.
Wilt u ook helpen op een stembureau als teller? Dan kunt u zich aanmelden via de website Ledenportaal | Aanmelden (mijnverkiezing.nl).

Ik meld me aan als teller

Verkiezingsborden politieke partijen

Binnen de gemeente Vlissingen worden voorbedrukte verkiezingsborden gebruikt. Dit betekent dat politieke partijen die hun poster in de gemeente op de verkiezingsborden willen plaatsen, deze poster digitaal dienen in te sturen. 
Het aanleveren van de digitale posters kon tot en met 28 april 2024. Inzendingen ná 28 april worden niet geaccepteerd en komen dus ook niet op de verkiezingsborden.

Voorwaarden

 • Per politieke partij mag 1 poster worden aangeleverd;
 • Achteraf aanplakken is niet mogelijk en wordt niet toegestaan;
 • Gemeente Vlissingen verzorgt binnen de gemeente op 12 (aangewezen) plaatsen verkiezingsborden;
 • De grootte van de poster is afhankelijk van het aantal aangeleverde posters. Veel posters betekent een kleinere afbeelding op de borden;
 • De gemeente Vlissingen is niet aansprakelijk voor eventuele fout aangeleverde posters, drukfouten of correcties.