Kaart van boulevards van Vlissingen met locaties van camera's, parkeergelegenheid voor bezoekers en hek met bewakers. De uitgebreide toelichting vindt u in de tekst op deze webpagina.

De boulevards zijn in de zomerperiode alleen toegankelijk voor langzaam verkeer. Van 1 april tot en met 31 oktober geldt er een toelatingsbeleid op de boulevards.

 • Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert zijn van april tot en met oktober dagelijks afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van 8.00 tot 12.00 uur. Met een motorvoertuig kunt u dus in de ochtend over beide boulevards rijden. Daarna heeft u een ontheffing nodig;
 • Boulevard De Ruyter is van april tot en met oktober in de weekenden en op feestdagen afgesloten van 12.00 tot 24.00 uur. Buitenom deze tijden mag u met uw motorvoertuig over Boulevard De Ruyter rijden.

De boulevards zijn altijd toegankelijk voor voetgangers, fietsers, snorfietsers (blauwe kentekenplaat) en scootmobielen. 

Handhaving met kentekencamera’s

Op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert maken wij per 1 april 2024 gebruik van een selectief toegangssysteem. Dit systeem gebruikt digitale camera’s die kentekenplaten van voertuigen herkennen. Op de boulevards worden voertuigen zonder ontheffing geregistreerd. De eigenaar ontvangt een waarschuwingsbrief of boete. In onze privacyverklaring vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het handhaven met kentekencamera’s (‘camerahandhaving’).
Op Boulevard De Ruyter blijven wij werken met hekken en een bewaker. 

Ontheffing

Als uw kenteken actief staat voor de parkeervergunning voor zone B, heeft u automatisch een ontheffing om met uw geregistreerde voertuig de boulevards op te rijden. Daarnaast verlenen we ook ontheffingen voor het laden en lossen op de boulevards. 
In de bijgevoegde folder en de rubriek 'Veelgestelde vragen' leest u wie in aanmerking komt voor een ontheffing.

Ontheffing aanvragen

Parkeren

Vanaf 1 april 2024 is er op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert alleen nog parkeergelegenheid voor vergunninghouders. Parkeren tegen betaling is dan niet meer mogelijk. Op Boulevard De Ruyter verandert de parkeersituatie niet.

Rijrichting Coosje Buskenstraat

Per 1 april 2024 wordt ook de rijrichting van de Coosje Buskenstraat aangepast. Dit wordt eenrichtingsverkeer, vanaf de boulevards naar beneden richting de Spuistraat. Hiermee komt een einde aan het keren van voertuigen bovenop de boulevard. 

Aanpassingen

Met het toelatingsbeleid passen wij de entrees van de boulevards aan. De werkzaamheden kunnen voor hinder zorgen. Hierover zal de aannemer communiceren. 

Verkeersborden

Ook plaatsen wij verkeersborden om de nieuwe verkeerssituatie per 1 april 2024 duidelijk te communiceren.

Meer informatie

 • In de bijgevoegde folder en de rubriek 'Veelgestelde vragen' vindt u meer informatie over het toelatingsbeleid voor voertuigen op de boulevards in de zomerperiode;
 • In 2022 en 2023 hebben wij het sluitingsregime vanuit diverse invalshoeken geinventariseerd. De uitkomsten van deze evaluatie vindt u op de pagina Evaluatie sluitingsregime boulevards

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0118.

Veelgestelde vragen

Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen over verkeer en parkeren op de boulevards.

1. Wanneer mag ik over de boulevards rijden?

 • Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert zijn van april tot en met oktober dagelijks afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van 8.00 tot 12.00 uur. Met een motorvoertuig kunt u dus in de ochtend over beide boulevards rijden. Daarna heeft u een ontheffing nodig; 
 • Boulevard De Ruyter is van april tot en met oktober in de weekenden en op feestdagen afgesloten van 12.00 tot 24.00 uur. Buitenom deze tijden mag u met uw motorvoertuig over Boulevard De Ruyter rijden.

De boulevards zijn altijd toegankelijk voor voetgangers, fietsers, snorfietsers (blauwe kentekenplaat) en scootmobielen.

2. Waarom doet de gemeente dit?

De gemeenteraad heeft met vaststelling van de Boulevardsvisie de prioriteit gelegd bij het verblijfskarakter van de boulevards. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, activiteiten, ontmoeten en genieten.

3. Hoe wordt er gehandhaafd?

 • Op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert gebruiken we digitale camera’s. Deze camera’s herkennen kentekens en controleren of een voertuig ontheffing heeft. Wie geen ontheffing heeft, riskeert een verkeersboete;
 • Op Boulevard De Ruyter zien bewakers toe op het toelatingsbeleid.

4. Wie mag er wel op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert rijden?

Iedereen mag dagelijks tussen 8.00 uur en 12.00 uur op beide boulevards rijden, bijvoorbeeld voor de bevoorrading. Motorvoertuigen (auto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s), bromfietsers en brommobielen (gele kentekenplaat) mogen ná 12 uur ’s middags niet op deze boulevards rijden. Dat mag alleen met een ontheffing.
Fietsers en snorfietsers (blauwe kentekenplaat) en scootmobielen hebben altijd toegang tot de boulevards. 

5. Wie komen in aanmerking voor ontheffing?

Voor bepaalde doelgroepen met gemotoriseerde voertuigen zijn ontheffingen mogelijk. De ontheffingen kunnen online worden aangevraagd via www.vlissingen.nl/verkeerboulevards. De doelgroepen die in aanmerking komen voor een ontheffing zijn:

 • Bewoners en ondernemers met een parkeervergunning voor parkeerzone B.
  Met deze vergunning heeft u automatisch ontheffing voor het rijden op de boulevards, u hoeft dus geen ontheffing aan te vragen;
 • Bewoners en ondernemers die geen parkeervergunning hebben, maar wel aan de boulevards of in de Coosje Buskenstraat wonen of gevestigd zijn;
 • Medische hulpverleners en overheidsdiensten;
 • Invalide personen (met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een ontheffing aanvragen);
 • Bedrijven die leveranties doen;
 • Voertuigen voor evenementen;
 • Standplaatshouders en stadstours;
 • Hulpdiensten en geldtransporten;
 • Dagontheffingen voor monteurs, servicediensten en/of spoedeisende zaken.

Heeft u een parkeervergunning voor zone B? In dat geval heeft u een kenteken geregistreerd staan op uw parkeervergunning. Met dit kenteken/voertuig mag u via Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert rijden en op de boulevards parkeren.

6. Hoe kan ik ontheffing krijgen?

Heeft u een parkeervergunning voor zone B? Dan hoeft u niets te doen. De ontheffing geldt automatisch voor het kenteken dat actief staat op uw parkeervergunning. 

Overige ontheffingen aanvragen

7. Wie mag op de boulevards parkeren?

 • Op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert mag per 1 april 2024 alleen nog worden geparkeerd met een parkeervergunning voor parkeerzone B. Er geldt dan geen betaald parkeren meer en het bezoek kan geen gebruik meer maken van de bezoekersregeling. 
  De invalideparkeerplaatsen op kenteken blijven bestaan;
 • Op Boulevard De Ruyter mag u ook het hele jaar parkeren met de parkeervergunning voor zone B. Buitenom de sluiting van Boulevard De Ruyter mag iedereen parkeren op de betaalde parkeerplaatsen.

8. Ik woon op de boulevards. Mag mijn bezoek nog op de boulevards parkeren?

 • Op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert mag uw bezoek niet meer parkeren. De bezoekersregeling is daar per 1 april 2024 niet meer geldig. Dit om te voorkomen dat zij een verkeersboete krijgen voor het rijden over de boulevards zonder ontheffing;
 • Op Boulevard De Ruyter en in de Coosje Buskenstraat is het voor uw visite mogelijk om te parkeren met gebruik van de bezoekersregeling. 
  Als de bewaker bij Boulevard De Ruyter staat, kan uw visite aangeven dat hij/zij gebruik wil maken van de bezoekersregeling.

9. Ik ben invalide. Waar kan ik parkeren?

 • Het is mogelijk om met uw gehandicaptenparkeerkaart een ontheffing aan te vragen om toegang tot Boulevards Evertsen en Bankert te krijgen. Ook als u niet op de boulevards woont. Dit kunt u regelen via www.vlissingen.nl/verkeerboulevards.
  Met de ontheffing kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de aanwezige parkeerplaatsen voor vergunninghouders. (maximaal 3 uur). U moet dan uw gehandicaptenparkeerkaart en de ‘blauwe tijdschijf’ duidelijk achter uw voorruit plaatsen;
 • Als u geen ontheffing heeft voor het rijden over de afgesloten boulevards, kunt u parkeren op de Kenau Hasselaarstraat. Hier zijn 3 invalidenparkeerplaatsen ter hoogte van het Wooldhuis. Er zijn 5 invalidenparkeerplaatsen ter hoogte van het Naereboutplein en 3 invalidenparkeerplaatsen ter hoogte van de Trompweg.

10. Waarom is er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Coosje Buskenstraat?

De Coosje Buskenstraat was een doodlopende weg. Dat zorgde voor verwarring en conflicten tussen weggebruikers. Om onwenselijke situaties te voorkomen, is per 1 april 2024 eenrichtingsverkeer ingevoerd. 
Bewoners kunnen de Coosje Buskenstraat bereiken via Boulevard De Ruyter en met ontheffing via Boulevards Evertsen en Bankert.

11. Mag ik met mijn bromfiets of snorfiets over de boulevards rijden?

Een bromfiets en brommobiel (met de gele kentekenplaat) zijn tussen 12.00 en 08.00 uur niet toegestaan op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert. U moet zich houden aan het toelatingsbeleid en de toelatingstijden.
Met uw snorfiets (met de blauwe kentekenplaat), fiets of scootmobiel mag u altijd over de boulevards rijden.

12. Kan ik een ontheffing aanvragen voor mijn bromfiets of brommobiel?

Ja dat kan, als u tot een doelgroep behoort die in aanmerking komt voor een ontheffing. Zie ook het antwoord op vraag 5.

13. Wat gebeurt er als ik de boulevards oprijd zonder ontheffing?

In dat geval riskeert u een verkeersboete voor het rijden in een geslotenverklaring (verkeersbord C01, rond wit bord met rode rand) of tegen de verkeersrichting in (verkeersbord C2, eenrichtingsverkeer).

14. Ik heb een monteur, loodgieter, bouwvakker nodig of spoedeisende zaak. Kan deze persoon mijn huis op de boulevards bereiken?

Voor deze doelgroep is een dagontheffing mogelijk. Hulpdiensten hebben altijd toegang tot de boulevards. Zie ook vraag 6.

15. Ik heb 2 kentekens op 1 parkeervergunning staan. Mogen beide kentekens nu de boulevards oprijden?

Nee, alleen het kenteken dat actief staat voor de parkeervergunningzone B mag de boulevards oprijden. Let er dus op dat u het juiste kenteken activeert, voordat u de boulevards oprijdt.

16. Ik heb een parkeervergunning voor medische beroepsbeoefenaren. Heb ik automatisch ontheffing om de boulevards op te rijden?

Ja, alle parkeervergunningen die geldig zijn in zone B hebben automatisch toegang tot de boulevards.

17. Ik heb een hotel en deel hotelvergunningen uit aan mijn gasten. Hebben mijn gasten dan automatisch een ontheffing?

Ja, als u het kenteken van uw gast invoert in het parkeersysteem, wordt daar automatisch een ontheffing aan gekoppeld om te rijden over de boulevards. Hier zit een coulance-tijd op van 1,5 uur. U kunt het kenteken van uw gasten dus invoeren tot maximaal 1,5 uur nadat zij de boulevards zijn opgereden.
Let op: hou er rekening mee dat u altijd het kenteken van de gast in het parkeersysteem moet zetten als uw gast de boulevards op rijdt. Doet u dit niet, dan heeft de gast geen ontheffing en bestaat de kans op een verkeersboete.

18. De boulevards worden heringericht. Wat gaat er veranderen?

De situatie op en rondom de boulevards blijft de komende jaren veranderen. Dit geldt zowel voor de inrichting als voor het verkeersregime. 
Wij informeren u altijd over grote veranderingen. Daarnaast is er sprake van een participatie- en informatietraject rondom de herinrichting van de boulevards. Bewoners en ondernemers van de boulevards en nabijheid daarvan, ontvangen een uitnodiging als er een informatieavond wordt georganiseerd.

19. Ik vernam dat alle parkeerplaatsen op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert komen te vervallen bij de herinrichting. Klopt dat?

Ja, dat klopt. Het college B&W heeft op 5 december 2023 besloten dat alle parkeergelegenheden op Boulevard Evertsen en Boulevard Bankert komen te vervallen bij de herinrichting. 
Na de herinrichting wordt de Kenau Hasselaarstraat uitsluitend beschikbaar voor parkeren met een parkeervergunning. Dat betekent dat er voldoende ruimte beschikbaar komt voor bewoners, ondernemers en gasten met de parkeervergunning. Boulevardbezoekers kunnen gebruik maken van de grote parkeerterreinen bij het Nollebos en de CineCity. 
Als de parkeersituatie wijzigt, zullen wij hierover tijdig communiceren.