In november 2021 is de huidige Boulevardsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De ambities uit de Boulevardsvisie leggen de prioriteit bij het verblijfskarakter, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, activiteiten, ontmoeten en genieten. Met het toenemen van gebruik van de promenade en activiteiten, wordt de aanwezigheid van ‘de auto’ geminimaliseerd tot het hoogst noodzakelijke gebruik.

Notitie verkeersregime boulevards vastgesteld

Om de ambities uit de Boulevardsvisie uit te kunnen voeren, is de Notitie verkeersregime boulevards in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
Deze notitie betrof het uitbreiden van het sluitingsregime op de boulevards. Naar aanleiding van een aangenomen motie, is toegezegd dat we het uitgebreide sluitingsregime evalueren.

Evaluatie sluitingsregime

In 2022 en 2023 hebben wij het uitgebreide sluitingsregime geëvalueerd, waarbij is gekeken naar verschillende onderwerpen. Zoals de ambities uit beleidsstukken, parkeerdrukmetingen, verkeerstellingen, handhaving en meningen van bezoekers, bewoners en ondernemers.
Naar aanleiding van de constateringen met betrekking tot deze onderwerpen, zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst.  Bijgevoegd treft u het volledige evaluatierapport aan.

Besluiten college B&W

Wij nemen de volgende aanbevelingen uit het evaluatierapport mee richting de toekomst. Als gemeente zetten we ons verder in voor het waarmaken van de ambities uit de Boulevardsvisie. In het evaluatierapport leest u waarom we tot deze besluiten komen.

 • Per 1 april 2024 gaat het eindbeeld van het sluitingsregime in door het plaatsen van het verkeersbord 'C01' (geslotenverklaring) voor Boulevards Evertsen en Bankert.
  - Boulevards Evertsen en Bankert zijn tussen 1 april en 31 oktober dagelijks gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 12.00 en 8.00 uur.
  - Boulevard De Ruyter is tussen 1 april en 31 oktober op zon- en feestdagen gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 12.00 en 0:00 uur; 
 • Per 1 april 2024 de parkeervoorzieningen op boulevards Evertsen en Bankert te bestemmen voor uitsluitend vergunninghoudersparkeren via een wijzigingsbesluit; 
 • Per 1 april 2024 de boulevards uit te sluiten van de bezoekersregeling via een wijzigingsbesluit; 
 • Per 1 april 2024 voldoende parkeergelegenheden te realiseren voor mindervaliden in de omgeving van de (autoluwe) Boulevards via een verkeersbesluit; 
 • Per 1 april 2024 eenrichtingsverkeer op de afrit Coosje Buskenstraat in te voeren via een verkeersbesluit, van boulevards Bankert en De Ruyter richting de Spuistraat; 
 • Per 1 april 2024 het sluitingsregime (C01 geslotenverklaring) op de boulevards Evertsen en Bankert te handhaven door middel van ANPR-camera’s; 
 • Per 1 april 2024 het sluitingsregime (C01 geslotenverklaring) op de Boulevard De Ruyter te handhaven door middel van bewaking; 
 • Per 1 april 2024 bij de entrees van de autoluwe boulevards infrastructurele maatregelen te treffen om het autoluwe regime kenbaar te maken aan de weggebruiker; 
 • De Beleidsregels ontheffingen autoluwe boulevards Vlissingen 2023 vast te stellen; 
 • Tijdens en na zomerseizoen 2024 onderzoek te doen voor het toekomstige sluitingsregime op Boulevard De Ruyter; 
 • Bij de herinrichting van de boulevards Evertsen en Bankert de parkeerplaatsen te verwijderen, in een gefaseerde uitvoering vanaf 2025; 
 • Bij de herinrichting van de boulevards Evertsen en Bankert de Kenau Hasselaarstraat (uitgezonderd het parkeerterrein en invalidenparkeerplaatsen) uitsluitend te bestemmen voor vergunningparkeren; 
 • Bij de herstructurering van Boulevard De Ruyter de parkeergelegenheden aan de zeezijde van Boulevard De Ruyter te verwijderen, in een uitvoering vanaf 2024.