Woensdag 22 november 2023 kunt u gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. U kunt dan tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen. Er zijn 23 stembureaus geopend, waarvan 1 mobiel stembureau.

Stempas

  • Uw stempas heeft u thuis ontvangen per post. Neem deze stempas en een identiteitsbewijs mee (dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn). Als u deze documenten niet meeneemt, kunt u niet stemmen;
  • Brengt een andere kiezer uw stem uit? U kunt iemand machtigen aan de achterzijde van uw stempas.
    De gemachtigde mag alleen gelijktijdig met zijn of haar eigen stem, uw stem uitbrengen. Ook moet deze gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs (dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn) meenemen.

Gesproken kandidatenlijsten

U kunt de kandidaten waaruit u kunt kiezen, laten voorlezen(externe link).

Tellen van de stemmen en de uitslag

  • Op woensdag 22 november 2023 vanaf 21.00 uur wordt er op de stembureaus geteld op partijniveau;
  • Op donderdag 23 november 2023 wordt in Sporthal Baskensburg vanaf 7.30 uur op kandidaatniveau geteld;
  • Het telproces is voor u als kiezer vrij bij te wonen;
  • De voorlopige en definitieve uitslag van deze verkiezing vindt u na de stemming op onze website.

Zie voor meer informatie onze verkiezingspagina.

Stadhuis 23 november 2023 vanaf 17.00 uur dicht

In verband met het centraal tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing, is het stadhuis in Vlissingen op 23 november 2023 vanaf 17.00 uur gesloten.