Gesproken kandidatenlijsten(externe link)

Op woensdag 22 november 2023 vindt de vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. Op deze pagina vindt u informatie die voor u als kiezer van belang kan zijn.

Wie mag er stemmen?

Om in de gemeente Vlissingen te mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing zijn de volgende zaken vereist.

 • U moet op 22 november 2023 minimaal 18 jaar zijn;
 •  U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • U woont op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) in de gemeente Vlissingen.

Bent u recent verhuisd?

Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Het adres waarop u als kiezer op de dag van de kandidaatstelling (9 oktober 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. 
Wilt u in uw nieuwe woongemeente stemmen? Dan kunt u bij de oude gemeente waar u ingeschreven stond een kiezerspas aanvragen.

Stemmen in een andere gemeente (aanvragen kiezerspas)

K6 formulier verzoek om een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u stemmen op een stembureau naar keuze in elke gemeente in Nederland.
U vraagt een kiezerspas aan in de gemeente waar u staat ingeschreven op 9 oktober 2023.

Aanvragen kiezerspas

 • U vraagt een kiezerspas schriftelijk aan of u haalt een formulier op aan de balie van het stadhuis in Vlissingen;
 • U vraagt een kiezerspas aan in de gemeente waar u staat ingeschreven op 9 oktober 2023.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

 • Scannen en per e-mail sturen naar verkiezingen@vlissingen.nl;
 • Per post sturen naar gemeente Vlissingen, afdeling Publiekszaken/verkiezingen, Postbus 3000, 4380GV Vlissingen;
 • Persoonlijk inleveren aan de balie van het stadhuis.

Let op!

 • Vergeet niet uw identiteitsbewijs en stempas mee te nemen naar de balie, of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag;
 • Het formulier moet op zijn laatst vrijdag 17 november, 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Machtigingen (schriftelijk en onderhands)

Als u tijdens de verkiezingen zelf niet kunt stemmen (bijvoorbeeld door andere verplichtingen of ziekte), kunt u iemand anders machtigen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. De persoon die uw stem uitbrengt, moet zelf ook mogen stemmen voor de verkiezing. Naast de eigen stem, mag hij of zij dan maximaal 2 machtigingen meenemen.
Er zijn 2 verschillende machtigingen: een onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

 • Diegene die niet zelf gaat stemmen, tekent de achterkant van de stempas en laat de stempas mede ondertekenen door de gemachtigde (degene die voor u gaat stemmen);
 • Als iemand anders voor u gaat stemmen, moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Het  identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan tot aan het moment van het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken;
 • Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmacht dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Schriftelijke volmacht

Aanvraagformulier L8 stemmen met volmacht(externe link)

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen, omdat u zelf niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen.
U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 9 oktober 2023 bent ingeschreven.

Aanvragen schriftelijke volmacht

U vraagt een schriftelijke volmacht schriftelijk aan. Dit kan op de volgende manieren.

 • Download het bijgevoegde formulier Model L8 of haal het formulier af aan de balie van het stadhuis;
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde), vullen allebei een deel van het aanvraagformulier in en ondertekenen het.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

 • Scannen en per e-mail sturen naar verkiezingen@vlissingen.nl;
 • Per post sturen naar gemeente Vlissingen, afdeling Publiekszaken/verkiezingen, Postbus 3000, 4380GV Vlissingen;
 • Persoonlijk inleveren aan de balie van het stadhuis.

Let op!

 • Vergeet niet uw identiteitsbewijs en stempas mee te nemen naar de balie, of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag;
 • Het formulier moet op zijn laatst vrijdag 17 november, 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Volmachtsbewijs

Het volmachtsbewijs wordt verzonden naar de persoon die voor u gaat stemmen. Zelf kunt u dan geen stem meer uitbrengen.

 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs;
 • U kunt zelf dan niet meer stemmen;
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken;
 • Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Een volmacht dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stempassen

 • In de week van 27 oktober worden de stempassen verstuurd;
 • De stempas moet uiterlijk 8 november in uw bezit zijn;
 • De stempas neemt u op de dag van stemming mee naar het stembureau samen met een identiteitsbewijs. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • Is een kiezer niet in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan hij dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Waar en wanneer kan ik stemmen?

U kunt al onze stemlokalen ook vinden op de website www.waarismijnstemlokaal.nl(externe link).

Stemlokalen

NummerLocatieAdres
1Hal StadhuisStadhuisplein 2
2Lokaal De CombinatiePablo Picassoplein 120-126
3Bioscoop CineCitySpuikomweg 1
4Atrium Zorgcentrum Ter ReedeVredehoflaan 370
5Gymzaal basisschool Louise de ColignyAlexander Gogelweg 65
6Lokaal Apostolisch GenootschapRosenburglaan 310
7Scheldemond CollegeWeyevlietplain 13
8Het BolwerkLindeijerlaan 6-8
9AdventkerkKerklaan 19
10Lokaal wijkcentrum De BurgerijVan Hogendorpweg 58a
11Hal Theo ThijssenschoolTroelstraweg 461-475
12Activiteitencentrum De KwikstaartNagelenburgsingel 2
13Lokaal het KroonjuweelKroonjuweel 9
14Kantine Korfbalvereniging AtlasZuidwateringstraat 5
15Sportzaal De BeltKoopmansvoetpad 75
16Lokaal basisschool De OmnibusSlangenburg 3
17Kantine VC VlissingenIrislaan 239
18Gymzaal BraamstraatBraamstraat 3a
19Historische kerk Oost-SouburgOranjeplein 2
20Zorgcentrum ScheldehofPeperdijk 263
21Uitvaartcentrum Overtoom GroenVan Dishoeckstraat 620
22Voormalige Bibliotheek ‘t SpuiSpuistraat 2
23Mobiel stembureauDiverse locaties

Mobiel stembureau

NummerLocatieAdresTijdstip
1Woonzorgcentrum Theo van Doesburg Dr. Ottestraat 19.00-10.00 uur
2Hogeschool ZeelandEdisonweg 410.15-11.15 uur
3Nieuw Bachten PoorteOranjeplein 8611.30-12.00 uur
4De Gouwe TuynGouwestraat 12913.00-13.45 uur
5De Zoute VieverDongestraat 114.00-16.30 uur
6Hof KromwegeDriewege 317.00-21.00 uur
 • Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden;
 • Bij elk stembureau is een vergrootglas aanwezig voor slechtzienden;
 • Voor deze verkiezing hebben wij voor de slechtziende kiezer een stemmal met geluidsbox beschikbaar op locatie het Stadhuis. Op afroep kan deze ook bij andere locaties worden geleverd. Er is ook een stembiljet in braille beschikbaar.
  Zie voor meer informatie het instructiefilmpje 'Zo werkt de stemmal'(externe link).

Tellen van de stemmen en uitslagen

 • Op woensdag 22 november om 21.00 uur wordt er op de stembureaus geteld op partijniveau;
 • Op donderdag 23 november wordt in Sporthal Baskensburg vanaf 7.30 uur op kandidaatniveau geteld;
 • Het telproces is voor u als kiezer vrij bij te wonen;
 • De voorlopige en definitieve uitslag van deze verkiezing vindt u na de stemming op deze pagina. Ook worden hier de processen-verbaal van ieder stembureau gepubliceerd;
 • Op verzoek van het centraal stembureau kan er een nieuwe openbare zitting worden gehouden. Deze zal dan plaatsvinden op woensdag 29 november 2023 om 12.30 uur in het stadhuis in Vlissingen.