De planning van het proces rondom de Visie Spuikom is als volgt.

  • juni – augustus 2021: Verzamelen ideeën en vrijblijvende marktconsultatie;
  • 4e kwartaal 2021: Afronden verkenningsfase en starten met opstellen van de gebiedsvisie;
  • 1e kwartaal 2022: Presenteren voorlopige Visie Spuikom aan het brede publiek;
  • 2e kwartaal 2022: Mogelijkheid om te reageren op de voorlopige Visie Spuikom;
  • 3e kwartaal 2022: De Visie Spuikom leggen we voor aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Nadat de Visie Spuikom is vastgesteld, gaan we aan de slag om de ambities uit te voeren. Sommige ambities kunnen we misschien snel uitvoeren en andere kosten meer tijd.