Sanering woningen Gerbrandystraat, Koudekerkseweg en Pres. Rooseveltlaan

In opdracht van de gemeente Vlissingen zijn er tussen 2020 en 2022 akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstige geluidsbelasting (2032) op de gevels van 320 woningen aan of in de omgeving van de Gebrandystraat, Koudekerkseweg en de President Rooseveltlaan in Vlissingen.
Het betreft woningen die zijn gebouwd vóór 1986 en worden blootgesteld aan wegverkeerslawaai. Op basis van het akoestisch onderzoek is een ontwerp saneringsprogramma opgesteld.

Saneringsprogramma

In het saneringsprogramma staat de toekomstige geluidbelasting op de gevel van de betreffende saneringswoningen vermeld. Ook leest u  welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidsbelasting op de woningen te beperken.

Ter inzage

De formulieren van de 3 saneringsprogramma’s lagen in de periode 3 augustus tot en met 14 september 2022 ter inzage in het stadhuis in Vlissingen. In deze periode kon men ook een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Indien nodig is het programma daarop aangepast.

Saneringsprogramma ingediend

Na het afsluiten van de ter inzagelegging is het saneringsprogramma ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit ministerie stelt daarna de maatregelen en de ten hoogste toelaatbare geluidswaarden van deze woningen vast.