Psychische klachten

Psychische klachten kunnen een ernstige beperking vormen in het dagelijk leven en het meedoen in de maatschappij.

Verschil tussen jongeren en volwassenen

De psychische zorg wordt voor volwassenen en jongeren anders vergoed. Voor volwassenen verloopt aanvraag en vergoeding via de zorgverzekPsychische klachten kunnen een ernstige beperking vormen in het dagelijk leven en het meedoen in de maatschappij. Verschil tussen jongeren en volwassenen De psychische zorg wordt voor volwassenen en jongeren anders vergoed. Voor volwassenen verloopt aanvraag en vergoeding via de zorgverzekering. Voor kinderen en jongeren met psychische klachten wordt de zorg vergoedt via de Jeugdwet. In beide gevallen geldt: vaak verwijst de huisarts u door. Jeugd-ggz via de Wmo De afkorting 'Ggz' staat voor geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis, komen in aanmerking voor de voorziening specialistische jeugd-ggz. Een psychische aandoening kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven. Ook is er een risico op een verstoorde ontwikkeling. Lees meer over Jeugd-ggz. Welke oplossing heeft u zelf bedacht? De Jeugdwet is bedoeld voor hulpverlening aan kinderen en jongeren, die om welke reden dan ook niet goed mee kunnen doen op school of thuis. Denk bijvoorbeeld aan een leerachterstand, gedragsproblemen of vanwege psychische klachten. De Jeugdwet biedt ondersteuning waar de eigen mogelijkheden van de ouders/verzorgers ophoudt. Ook kijken we samen met u naar oplossingen via het sociale netwerk of via Welzijnsorganisaties op Walcheren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind goed geholpen is met individuele gesprekken met een maatschappelijk werker. Of met een weerbaarheidstraining. Deze hulp is voor iedereen toegankelijk, daarvoor heeft u geen beschikking van de gemeente nodig. Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning? Daar gaat een persoonlijk onderzoek aan vooraf. Voorbeeld: Diederick (8 jaar) helpen om weerbaar en sociaal te worden De ouders van Diederick vragen een adviesgesprek aan voor ondersteuning via de Jeugdwet. Diederick is erg teruggetrokken, zowel in het gezin (met oudere zussen) als op school. Hij vindt geen aansluiting en is daardoor eenzaam. Ook wordt hij al langere tijd gepest door klasgenoten. In gesprek De ouders van Diederick maken zich zorgen. Zij hebben gehoord van een groepstraining en willen hun zoon hier graag voor aanmelden. De training moet zijn weerbaarheid en sociale vaardigheden vergroten. Zij vragen de gemeente deze kosten te vergoeden via de Jeugdwet. Het klopt inderdaad dat via de Jeugd-ggz vergoeding wordt gegeven voor individuele begeleiding en voor groepstrainingen. Toch zullen we dat in dit geval niet doen. Waarom niet? Tijdens het gesprek is Diederick erbij. Wat ons opvalt in het gesprek is dat hij goed kan meepraten. De jongen is minder teruggetrokken dan door de ouders was omschreven. We vragen aan de ouders welke stappen zij al hebben ondernomen om Diederick te helpen. Dit gesprek blijkt de 1e stap te zijn. De klantondersteuner legt uit dat ondersteuning via de Jeugdwet juist wordt gezien als laatste stap. Wanneer er geen enkele andere oplossing mogelijk is, zal de gemeente ondersteuning bieden. Ons advies voor Diederick Diederick beoefent op dit moment geen sport of andere hobby. We adviseren daarmee te starten. Daarnaast adviseren we om een gesprek aan te gaan met schoolmaatschappelijk werk. Ook de leerkracht van school wordt dan betrokken. Verder zijn er verschillende Welzijnsorganisaties die kosteloos weerbaarheidstrainingen geven aan kinderen. De hulp via maatschappelijk werk en via Welzijnsorganisaties is veelal kosteloos. Bovendien is hiervoor geen beschikking nodig van de gemeente. De uitkomst van dit gesprek is dat we geen aanvraagprocedure starten voor een Jeugdwetvoorziening. In dit gesprek zijn we een vraagbaak en wegwijzer geweest voor deze ouders. Lees meer over een persoonlijk gesprek. Dit voorbeeld is echt gebeurd. De omschrijving is aangepast zodat deze situatie niet te herleiden is.ering. Voor kinderen en jongeren met psychische klachten wordt de zorg vergoedt via de Jeugdwet. In beide gevallen geldt: vaak verwijst de huisarts u door.

Jeugd-ggz via de Wmo

De afkorting 'Ggz' staat voor geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis, komen in aanmerking voor de voorziening specialistische jeugd-ggz. Een psychische aandoening kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven. Ook is er een risico op een verstoorde ontwikkeling.
Lees meer over Jeugd-ggz.

Welke oplossing heeft u zelf bedacht?

De Jeugdwet is bedoeld voor hulpverlening aan kinderen en jongeren, die om welke reden dan ook niet goed mee kunnen doen op school of thuis. Denk bijvoorbeeld aan een leerachterstand, gedragsproblemen of vanwege psychische klachten. De Jeugdwet biedt ondersteuning waar de eigen mogelijkheden van de ouders/verzorgers ophoudt. Ook kijken we samen met u naar oplossingen via het sociale netwerk of via Welzijnsorganisaties op Walcheren.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind goed geholpen is met individuele gesprekken met een maatschappelijk werker. Of met een weerbaarheidstraining. Deze hulp is voor iedereen toegankelijk, daarvoor heeft u geen beschikking van de gemeente nodig. Wilt u een aanvraag doen voor ondersteuning? Daar gaat een persoonlijk onderzoek aan vooraf.

Voorbeeld: Diederick (8 jaar) helpen om weerbaar en sociaal te worden

De ouders van Diederick vragen een adviesgesprek aan voor ondersteuning via de Jeugdwet. Diederick is erg teruggetrokken, zowel in het gezin (met oudere zussen) als op school. Hij vindt geen aansluiting en is daardoor eenzaam. Ook wordt hij al langere tijd gepest door klasgenoten.

In gesprek

De ouders van Diederick maken zich zorgen. Zij hebben gehoord van een groepstraining en willen hun zoon hier graag voor aanmelden. De training moet zijn weerbaarheid en sociale vaardigheden vergroten. Zij vragen de gemeente deze kosten te vergoeden via de Jeugdwet. Het klopt inderdaad dat via de Jeugd-ggz vergoeding wordt gegeven voor individuele begeleiding en voor groepstrainingen. Toch zullen we dat in dit geval niet doen. Waarom niet?
Tijdens het gesprek is Diederick erbij. Wat ons opvalt in het gesprek is dat hij goed kan meepraten. De jongen is minder teruggetrokken dan door de ouders was omschreven. We vragen aan de ouders welke stappen zij al hebben ondernomen om Diederick te helpen. Dit gesprek blijkt de 1e stap te zijn. De klantondersteuner legt uit dat ondersteuning via de Jeugdwet juist wordt gezien als laatste stap. Wanneer er geen enkele andere oplossing mogelijk is, zal de gemeente ondersteuning bieden.

Ons advies voor Diederick

Diederick beoefent op dit moment geen sport of andere hobby. We adviseren daarmee te starten. Daarnaast adviseren we om een gesprek aan te gaan met schoolmaatschappelijk werk. Ook de leerkracht van school wordt dan betrokken. Verder zijn er verschillende Welzijnsorganisaties die kosteloos weerbaarheidstrainingen geven aan kinderen. De hulp via maatschappelijk werk en via Welzijnsorganisaties is veelal kosteloos. Bovendien is hiervoor geen beschikking nodig van de gemeente. De uitkomst van dit gesprek is dat we geen aanvraagprocedure starten voor een Jeugdwetvoorziening. In dit gesprek zijn we een vraagbaak en wegwijzer geweest voor deze ouders.
Lees meer over een persoonlijk gesprek.

Dit voorbeeld is echt gebeurd. De omschrijving is aangepast zodat deze situatie niet te herleiden is.