Parkeren, ontheffing van parkeerverbod

Op openbare wegen gelden verkeersregels, bijvoorbeeld een parkeerverbod. De gemeente kan u onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen van dit verbod. Bijvoorbeeld als de auto persé op die locatie geparkeerd moet staan in verband met werkzaamheden.
Als er binnen redelijke loopafstand parkeerfaciliteiten zijn, dan zal de gemeente u daar bij een ontheffingsverzoek op attenderen en uw aanvraag afwijzen. Onder parkeerfaciliteiten vallen ook parkeergarages, betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Voor deze laatste twee kunt u eventueel een tijdelijke parkeervergunning aanschaffen (zie parkeervergunning, tijdelijke).

Wie kan er een (parkeer)ontheffing aanvragen?

Zowel bewoners, bedrijven, instanties en andere belanghebbenden kunnen in de gemeente Vlissingen een ontheffing aanvragen.

Heb ik een vergunning of ontheffing nodig als ik direct wil laden of lossen?

Er is sprake van direct laden en lossen, als de handeling duidelijk zichtbaar is. Dit valt niet onder parkeren. De laad- en loshandeling moet dus direct zichtbaar is. Een afgesloten auto met de alarmknipperlichten aan, is een geparkeerde auto. U kunt een boete krijgen en de auto kan ook weggesleept worden.

Aanvragen

Wat heb ik nodig om een (parkeer)ontheffing aan te vragen?

  • Een geldig kenteken van uw voertuig;
  • De reden waarom u de ontheffing aanvraagt;
  • De plaats waarvoor u de ontheffing aanvraagt;
  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • Gegevens van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing van het parkeerverbod?

De kosten voor een parkeerontheffing zijn afhankelijk van de locatie en het soort vergunning.

Heeft deze informatie u geholpen?