Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u de voorziening 'Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis' aanvragen.
Deze voorziening wordt ingezet voor mensen die beperkingen hebben bij het uitvoeren van het huishouden. Deze beperking dient langdurig te zijn. Daarnaast is de hulp structureel nodig.

Zelf contact opnemen

Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis is een algemene voorziening. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners, Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.
Medewerkers van het aanmeldteam van Zeeuws Baken of Naerebout Combinatie kijken na of u inwoner van de gemeente Vlissingen bent en of u een beperking of ziekte heeft waardoor u uw huishouden (gedeeltelijk) niet zelf kan doen. Als dat het geval is, start de ondersteuning zo snel mogelijk.

Wat is ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis?

De hulp kan iemand motiveren of aansturen om het huishouden samen op te pakken. Daarnaast kan de hulp ook uitvoerende huishoudelijke taken overnemen. De basis van een schoon huis is onder andere dat uw dagelijks gebruikte ruimten schoon zijn. Denk daarbij aan de wc, badkamer, woonkamer, slaapkamer en keuken.
U kunt ook uitleg krijgen over de praktische uitvoering van een huishouden en er is aandacht voor hygiëne in huis. U leert onder andere:

  • Structuur aanbrengen;
  • Overzicht houden;
  • Plannen.

Deze voorziening wordt ingezet als er risico op vervuiling ontstaat, of wanneer er gezondheidsrisico's zijn door een onvoldoende schoon huis.

Voor wie is deze ondersteuning bedoeld?

Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking het huishouden niet meer kunnen uitvoeren. Of waarbij bepaalde handelingen voor het huishouden niet meer mogelijk zijn.
Het kan ook ingezet worden voorpersonen die zelf geen regie kunnen voeren over het huishouden. Wanneer iemand geen regie meer heeft op het functioneren in huis, kan dit ook invloed hebben op anderen. Zoals volwassen gezinsleden of kinderen.

Wijkverpleging

Wijkverpleging vraagt u aan via de zorgverzekering. Veel mensen verwarren ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis met wijkverpleging (ook wel 'thuiszorg' genoemd). Zij denken dat deze hulp aangevraagd wordt via de Wmo. Dit is niet zo. Wijkverpleging wordt vergoed via de zorgverzekering.

Wat is wijkverpleging?

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld wondverzorging of hulp bij het aankleden, douchen of naar het toilet gaan.
Deze zorg vraagt u zonder verwijzing aan via de wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige bespreekt met u hoeveel zorg u nodig heeft en wat u nog zelf kunt. Het komt ook voor dat de huisarts of het ziekenhuis hierover advies geeft.

Welke hulp kunt u zelf organiseren?

Bedenk vooraf of u de ondersteuning via de gemeente echt nodig heeft. Deze ondersteuning is bedoeld om aan te vullen waar uw eigen mogelijkheden ophouden.
Mogelijk kunt u de hulp in de huishouding ook zelf regelen. Of kunt u hulp vragen via uw sociale netwerk: familie, vrienden of buren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligersorganisaties op Walcheren die hulp bieden. Ook zijn er organisaties en professionele schoonmaakbedrijven die particuliere huishoudelijke hulp aanbieden. Mogelijk kunt u daar gebruik van maken.

Afspraken

Blijkt ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis via de gemeente uw enige oplossing te zijn? Dan kunt u zich rechtstreeks melden bij Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken. We maken afspraken op welke onderdelen de huishoudelijke activiteiten zijn gericht. Daarnaast maken we afspraken over welke ondersteuning u nodig heeft om uw huis schoon en leefbaar te houden.