Onderhoud wegen, straten, fietspaden en trottoirs

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, viaducten, rotondes, speelplaatsen, verkeerslichten, verkeersborden en dergelijke.
Het is niet toegestaan om zelf veranderingen aan te brengen. Als u een inrit wilt laten aanleggen, moet u dit melden aan de gemeente. De gemeente is in het kader van 'Duurzaam veilig' tevens verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen zoals drempels, wegversmallingen en dergelijke. Onderhoud vindt plaats via een planning.


U kunt een melding doen over de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur.

Heeft deze informatie u geholpen?