Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wethouder Albert Vader: “We zien een positief effect ontstaan in het sociaal domein”

Gepubliceerd op 21 oktober 2021
Foto van wethouder Albert Vader

Ongeveer 10 maanden geleden is gemeente Vlissingen begonnen aan een fundamenteel verandertraject. Er wordt hard gewerkt aan een eigen model voor zorg en ondersteuning. Wethouder Albert Vader licht op verschillende onderdelen toe waar we nu staan.

“Bezuinigingen… Het is niet het meest populaire punt, maar wel een belangrijk onderdeel”, vertelt de wethouder.  “We werken hard aan de herinrichting van het sociaal domein om de bezuinigingen te halen. Het ziet er naar uit dat de bezuinigingen, die binnen het college afgesproken zijn, dit jaar nog gehaald worden.”

Positief effect

“We hebben een positief financieel effect gezien op begeleiding en de mantelzorg”, gaat Vader verder. Daar krijgt de gemeente meer grip op de financiën, door het anders te organiseren. “Er zijn overigens minder aanvragen voor de mantelzorgwaardering dan in het verleden. Dat komt hoogstwaarschijnlijk omdat er geen geld meer wordt uitgekeerd, maar cadeaubonnen die besteed kunnen worden bij winkeliers in Souburg en Vlissingen. Maar mogelijk heeft het ook met de coronapandemie te maken gehad.”

Jeugdhulp

De kosten op het gebied van jeugdhulp stijgen. Het kabinet stelt daarom eenmalig landelijk 1,314 miljard euro beschikbaar voor gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dit betekent voor de gemeente Vlissingen dat er volgend jaar 3,7 miljoen euro extra beschikbaar is voor de jeugdhulp. Albert Vader: “Dit bedrag houden wij binnen het sociaal domein waardoor ons tekort op het gebied van jeugd grotendeels wordt gedekt. Feit blijft, dat als we geen paal en perk stellen aan de mogelijkheden die de Jeugdwet biedt voor het inzetten van hulp, de kosten zullen blijven stijgen. Ook zullen we nog moeten zien wat het effect is van de door het Rijk toegezegde hogere salarissen in de zorgsector.”

Hervormingsagenda

In januari leveren we een landelijke hervormingsagenda op aan het Rijk. Samen met alle samenwerkingspartners (cliënten, jeugdhulpaanbieders, belangenbehartigingorganisaties, het Rijk en de gemeente) bekijken we de facetten binnen de jeugdhulp en stellen we nieuwe grenzen aan de jeugdwet. Denk hierbij aan het model van de zorgverzekeraars. De implementatie van de hervormingsagenda vergt ook investeringen en daar komt de 3,7 miljoen weer van pas. “Wat ik daar een nadeel aan vind, is dat er naast de 1,3 miljard euro die landelijk extra komt voor de jeugdhulp, weer gelijk een bezuiniging is aangekondigd voor de komende 6 jaar van ongeveer 800 miljoen euro. Daar zit dus een bezuinigingstaakstelling in, die onder andere behaald moet worden met die hervormingsagenda. Ik vind dat echt heel erg fout.”

Inrichtingsjaar

2022 staat in het teken van het herinrichten van het sociaal domein in de gemeente Vlissingen. In 2023 moet de zorg zo ingeregeld zijn, dat het past binnen het budget en we grip hebben op onze uitgaven. “We moeten dus echt nog wel grote stappen zetten. Bovendien is het zo dat factoren die wij zelf niet kunnen beïnvloeden niet tot de huidige bezuinigingstaakstelling behoren. Hierover vindt nog overleg plaats met de toezichthouders.”

Buurtteams

Wethouder Vader vervolgt: “Op dit moment zijn we druk bezig met het inrichten van de buurtteams.” Stichting ROAT, Maatschappelijk werk en Stichting Manteling hebben hier hun zienswijzen op ingediend. We blijven met deze organisaties in gesprek, maar het college wijkt niet af van de inzet van buurtteams. Inwoners van de gemeente Vlissingen moeten met hun zorgvraag in hun eigen wijk terecht kunnen. Verdergaan op oude voet is onmogelijk. We moeten het sociaal domein anders inrichten en de buurtteams worden de spil in de wijk.

Kerngezond-centra

De ontwikkeling van de 3 Kerngezond-centra, waarbij we de koppeling tussen het zorgdomein en het sociaal domein tot stand brengen, is mede mogelijk door de 5 miljoen euro die beschikbaar wordt gesteld vanuit het compensatiepakket Wind in de zeilen. Daarnaast heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie een conceptplan gemaakt voor de Zeeuwse zorg-infrastructuur. “Want dat is uiteindelijk toch waarvoor we dit allemaal doen. Namelijk zorgen voor onze inwoners”, aldus wethouder Albert Vader.