De gemeente Vlissingen maakt gebruik van verschillende inzamelmethoden voor huishoudelijk afval. Waaronder het gefaseerd invoeren van ondergrondse afvalinzameling.
Waar dit nog niet het geval is, verzamelen wij het afval via rolcontainers, verzamelcontainers of huisvuilzakken.

Digitale afvalwijzer

Digitale Afvalwijzer

U vindt alle informatie over de afvalinzameling in de gemeente Vlissingen online in de 'Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen'. Als u uw postcode en huisnummer invult, krijgt u direct uw persoonlijke afvalwijzer te zien.
Verder vindt u informatie over de locaties van de containers en welk afval in welke bak/container hoort.

App op smartphone en tablet

U kunt de ‘Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen’ ook gratis als app downloaden op uw smartphone of tablet. U vindt de app in de App Store of via Google Play.

Afvalkalenders

  • Bij de rolcontainers wordt de ene week het restafval en de andere week het groente-, fruit- en tuinafval (gft) opgehaald;
  • In de bijgevoegde downloadtabellen vindt u de Afvalkalenders voor 2024 ook in een tekstuele versie.

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Wijkkalenders 

In de volgende wijken geldt een aparte Afvalkalender. 

  • Paauwenburg (westelijk deel);
  • Lammerenburg en Rosenburg;
  • Schubertlaan;
  • Deel Oost-Souburg (Middelburgsestraat, Dongestraat en omgeving Citadel);
  • Ritthem.